Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat

Název v angličtině:Processing, recognition and imaging of multimeadia and 3D data
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Černocký Jan, Herout Adam, Chudý Peter, Smrž Pavel
Další řešitelé:Adámek Jakub (FIT VUT), Behúň Kamil, Beran Vítězslav, Brejcha Jan, Burget Lukáš, Dittrich Petr, Dytrych Jaroslav, Kapinus Michal, Klíma Ondřej, Kobrtek Jozef, Koplík Karel, Lysek Tomáš, Maršík Lukáš, Materna Zdeněk, Matýšek Michal, Milet Tomáš, Mlích Jozef, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Nosko Svetozár, Ondel Lucas, Pavelková Alena, Pešán Jan, Polok Lukáš, Přibyl Bronislav, Rydlo Karol, Svoboda Pavel, Široký Adam, Škoda Petr, Šolony Marek, Španěl Michal, Veľas Martin, Veselý Karel, Vlk Jan
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-17-3984
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:ozpoznávání, zpracování, zobrazování, multimédia, zpracování obrazu, extrakce příznaků, dolování dat, 3D data
Anotace:
Multimediální data a 3D data jsou velmi důležitými a potřebnými druhy dat zpracovávaných dnešními počítači. Zpracování informací takových dat je však velmi obtížné a výpočetně náročné a totéž platí o rozpoznávání a zobrazování takových dat. Proto je výzkum v této oblasti informačních technologií jedním z nejobtížnějších a též, vzhledem k aplikačnímu potenciálu, jedním z velmi důležitých směrů výzkumu. Projekt navazuje na dříve zpracovávaný projekt "Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat".
Popis projektu:
Cíle navrhovaného projektu: (i) zkoumat moderní možnosti zpracování a rozpoznávání multimediálních a 3D dat a návaznosti na aplikace a souvislosti s dalším výzkumem (ii) zkoumat a zlepšovat možnosti efektivní realizace výpočtů s výše uvedenými daty v mobilních zařízeních, na superpočítači, apod.

Produkty

2017HIP 1.1 - High-sensitive Innominate Processing, software, 2017
Autoři: Králík Miroslav, Urbanová Petra, Klíma Ondřej, Mikešová Tereza, Wagenknechtová Martina, Jungerová Jana
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci na vícejádrových CPU, software, 2017
Autoři: Najman Pavel, Klepárník Petr, Bařina David
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v pixel shaderech, software, 2017
Autoři: Matýšek Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 uFFT, software, 2017
Autoři: Bařina David

Publikace

2019KOCOUR Martin, LUQUE Jordi a PERALES Carlos Segura. A Reality Check on Inference at Mobile Networks Edge. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Edge Systems, Analytics and Networking. Dressden: Association for Computing Machinery, 2019, s. 54-59. ISBN 978-1-4503-6275-7.
2018BARTOS Anthony L., CIPR Tomáš, NELSON Douglas J., SCHWARZ Petr, BANOWETZ John a JERABEK Ladislav. Noise-robust speech triage. The Journal of the Acoustical Society of America. 2018, roč. 143, č. 4, s. 2313-2320. ISSN 1520-8524.
 BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. Camera Orientation Estimation in Natural Scenes Using Semantic Cues. In: 2018 International Conference on 3D Vision. Verona: IEEE Computer Society, 2018, s. 208-217. ISBN 978-1-5386-2610-8.
 BREJCHA Jan, LUKÁČ Michal, CHEN Zhili, DIVERDI Stephen a ČADÍK Martin. Immersive Trip Reports. In: Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium. Berlín: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1-14. ISBN 978-1-4503-5948-1.
 KLÍMA Ondřej, MADEJA Roman, ŠPANĚL Michal, ČUTA Martin, ZEMČÍK Pavel, STOKLÁSEK Pavel a MIZERA Aleš. Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length Recovery Using Statistical Shape Models. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer International Publishing, 2018, s. 207-219. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
 KODYM Oldřich a ŠPANĚL Michal. 3D Image Segmentation using Graph-Cut and Random Forests Learned from Partial Annotations. In: Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2018, s. 124-131. ISBN 978-989-758-278-3.
 KODYM Oldřich, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss. In: Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings. Stuttgart: Springer International Publishing, 2018, s. 1-9. ISBN 978-3-030-12939-2. ISSN 0302-9743.
 KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej, POLCEROVÁ Lenka, URBANOVÁ Petra a ČUTA Martin. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer Verlag, 2018, s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
 ONDEL Lucas, GODARD Pierre, BESACIER Laurent, LARSEN Elin, HASEGAWA-JOHNSON Mark, SCHARENBORG Odette, DUPOUX Emmanuel, BURGET Lukáš, YVON Francois a KHUDANPUR Sanjeev. Bayesian Models for Unit Discovery on a Very Low Resource Language. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5939-5943. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 RYANT Neville, BERGELSON Elika, CHURCH Kenneth, CRISTIA Alejandrina, DU Jun, GANAPATHY Sriram, KHUDANPUR Sanjeev, KOWALSKI Diana, KRISHNAMOORTHY Mahesh, KULSHRESHTA Rajat, LIBERMAN Mark, LU Yu-Ding, MACIEJEWSKI Matthew, METZE Florian, PROFANT Ján, SUN Lei, TSAO Yu a YU Zhou. Enhancement and Analysis of Conversational Speech: JSALT 2017. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5154-5158. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 SCHARENBORG Odette, BESACIER Laurent, BLACK Alan, HASEGAWA-JOHNSON Mark, METZE Florian, NEUBIG Graham, STÜKER Sebastian, GODARD Pierre, MÜLLER Markus, ONDEL Lucas, PALASKAR Shruti, ARTHUR Philip, CIANNELLA Francesco, DU Mingxing, LARSEN Elin, MERKX Danny, RIAD Rachid, WANG Liming a DUPOUX Emmanuel. Linguistic Unit Discovery from Multi-Modal Inputs in Unwritten Languages: Summary of the 'Speaking Rosetta' JSALT 2017 Workshop. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 4980-4984. ISBN 978-1-5386-4658-8.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for IMU Assisted Odometry Estimation using Velodyne LiDAR. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 71-77. ISBN 978-1-5386-5221-3.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for Very Fast Ground Segmentation in Velodyne LiDAR Data. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 97-103. ISBN 978-1-5386-5221-3.
2017BAŘINA David, KULA Michal, MATÝŠEK Michal a ZEMČÍK Pavel. Accelerating Discrete Wavelet Transforms on GPUs. In: International Conference on Image Processing (ICIP). Beijing: IEEE Signal Processing Society, 2017, s. 2707-2710. ISBN 978-1-5090-2175-8.
 BAŘINA David, KULA Michal, MATÝŠEK Michal a ZEMČÍK Pavel. Accelerating Discrete Wavelet Transforms on Parallel Architectures. Journal of WSCG. Plzeň: 2017, roč. 25, č. 2, s. 77-85. ISBN 978-80-86943-43-5. ISSN 1213-6972.
 BAŘINA David, NAJMAN Pavel, KLEPÁRNÍK Petr, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. The Parallel Algorithm for the 2-D Discrete Wavelet Transform. In: Ninth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2017). Qingdao: SPIE - the international society for optics and photonics, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5106-1741-4. ISSN 0277-786X.
 BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. GeoPose3K: Mountain Landscape Dataset for Camera Pose Estimation in Outdoor Environments. Image and Vision Computing. Washington: Elsevier Science, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-41. ISSN 0262-8856.
 BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. State-of-the-art in Visual Geo-localization. Pattern Analysis and Applications. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 1-25. ISSN 1433-7541.
 DAS Amit, HASEGAWA-JOHNSON Mark a VESELÝ Karel. Deep Auto-encoder Based Multi-task Learning Using Probabilistic Transcriptions. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 2073-2077. ISSN 1990-9772.
 HIGUCHI Takuya, KINOSHITA Keisuke, DELCROIX Marc, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina a NAKATANI Tomohiro. Deep clustering-based beamforming for separation with unknown number of sources. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 1183-1187. ISSN 1990-9772.
 MATERNA Zdeněk, ŠPANĚL Michal, MAST Marcus, BERAN Vítězslav, WEISSHARDT Florian, BURMESTER Michael a SMRŽ Pavel. Teleoperating Assistive Robots: A Novel User Interface for Remote Manipulation and Navigation Relying on Semi-Autonomy and Global 3D Environment Mapping. Journal of Robotics and Mechatronics. 2017, roč. 29, č. 2, s. 381-394. ISSN 0915-3942.
 PAPADOPOULOS Pavlos, TRAVADI Ruchir, VAZ Colin, MALANDRAKIS Nikolaos, HERMJAKOB Ulf, POURDAMGHANI Nima, PUST Michael, ZHANG Boliang, PAN Xiaoman, LU Di, LIN Ying, GLEMBEK Ondřej, BASKAR Murali K., KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, HASEGAWA-JOHNSON Mark, JI Heng, MAY Jonathan, KNIGHT Kevin a NARAYANAN Shrikanth. Team ELISA System for DARPA LORELEI Speech Evaluation 2016. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 2053-2057. ISSN 1990-9772.
 PRIVALOV Vladimir, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Effectiveness of the Bag-of-Words approach on the object search problem in 3D domain. In: Proceedings of SCCG 2017. New York City, NY: Association for Computing Machinery, 2017, s. 138-145. ISBN 978-1-4503-5107-2.
 PŘIBYL Bronislav, ZEMČÍK Pavel a ČADÍK Martin. Absolute Pose Estimation from Line Correspondences using Direct Linear Transformation. Computer Vision and Image Understanding. 2017, roč. 161, č. 1, s. 130-144. ISSN 1077-3142.
 SVOBODA Stanislav a BAŘINA David. New Transforms for JPEG Format. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 25-30. ISSN 1335-5694.
 ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, MARŠÍK Lukáš a ZEMČÍK Pavel. Holistic Recognition of Low Quality License Plates by CNN using Track Annotated Data. In: International Workshop on Traffic and Street Surveillance for Safety and Security (AVSS 2017). Lecce: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-2939-0.
 VESELÝ Karel, BASKAR Murali K., DIEZ Sánchez Mireia a BENEŠ Karel. MGB-3 but system: Low-resource ASR on Egyptian YouTube data. In: Proceedings of ASRU 2017. Okinawa: IEEE Signal Processing Society, 2017, s. 368-373. ISBN 978-1-5090-4788-8.
 VESELÝ Karel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Semi-supervised DNN training with word selection for ASR. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 3687-3691. ISSN 1990-9772.
 VLK Jan a CHUDÝ Peter. General Aviation Digital Autopilot Design Based on LQR/LQG Control Strategy. In: Proceedings of 36th Digital Avionics Systems Conference. St. Petersburg, FL: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-9. ISBN 978-1-5386-0365-9.
 ZEINALI Hossein, SAMETI Hossein a BURGET Lukáš. HMM-Based Phrase-Independent i-Vector Extractor for Text-Dependent Speaker Verification. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING. New York City: IEEE Signal Processing Society, 2017, roč. 25, č. 7, s. 1421-1435. ISSN 2329-9290.
 ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, DELCROIX Marc, KINOSHITA Keisuke, HIGUCHI Takuya, OGAWA Atsunori a NAKATANI Tomohiro. Learning Speaker Representation for Neural Network Based Multichannel Speaker Extraction. In: Proceedings of ASRU 2017. Okinawa: IEEE Signal Processing Society, 2017, s. 8-15. ISBN 978-1-5090-4788-8.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94