SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel

Název v angličtině:SMARTCarPark - Surveillance Monitoring, Analysis and Re-identification of Traffic for Enhanced Car Parking
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
Další řešitelé:Bartl Vojtěch, Očenášek Matěj (FEKT VUT), Sonth Akash Prakash (FIT VUT), Stiborová Hana (), Špaňhelová Klára ()
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
Kód:TH03010529
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Analýza dopravy; Vizuální dohled; Počítačové vidění; Vynucení práva; Inteligentní dopravní systémy; Doprava ve městech; Chytrá města; Veřejné parkování
Anotace:
Cílem projektu je vyvinout novou funkčnost systému pro dohled na parkováním ve městech s využitím dohledových kamerových systémů. Dohled na parkování bude realizován pomocí monitorování a analýzy pohybu vozidel v monitorované oblasti. Hlavní důraz je kladen na neinvazivnost navrhovaného řešení a maximalizaci anonymního monitorování pohybu vozidel pouze s využitím vizuálních znaků bez jednoznačné identifikace vozidla, tedy s ochranou osobních údajů. Vytvořením navrhovaného řešení, bude umožněno zefektivnění dopravy a parkování ve městech.

Produkty

2018Automatická kalibrace kamery, software, 2018
Autoři: Bartl Vojtěch, Špaňhel Jakub, Juránek Roman, Herout Adam

Publikace

2018SOCHOR Jakub, ŠPAŇHEL Jakub, JURÁNEK Roman, DOBEŠ Petr a HEROUT Adam. Graph@FIT Submission to the NVIDIA AI City Challenge 2018. In: NVIDIA AI City Challenge 2018 (CVPRW). Salt Lake City: IEEE Computer Society, 2018, s. 77-84. ISBN 978-1-5386-6100-0.
 ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Geometric Alignment by Deep Learning for Recognition of Challenging License Plates. In: 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). Lahaina, Maui: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2018, s. 3524-3529. ISBN 978-1-72810-321-1.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4