Detekce vlny P v patologických záznamech EKG

Název v angličtině:Detection of Wave P in Pathological ECG Records
Hlavní řešitel:Maršánová Lucie (FEKT VUT)
Spoluřešitelé:Drahanský Martin, Goldmann Tomáš, Kolářová Jana, Němcová Andrea (FEKT VUT), Smíšek Radovan (FEKT VUT), Vítek Martin
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FEKT/FIT-J-17-4479
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2018-02-28
Klíčová slova:EKG, P vlna, elektrokardigrafie, QRS
Anotace:
Podstatou projektu je vytvoření komplexního algoritmu, který bude schopen automaticky detekovat fyziologické, ale také patologické vlny P. Informace o poloze vln P bude možné využít k automatické detekci a identifikaci velkého množství srdečních onemocnění. To pomůže lékařům správně stanovit diagnózu a zvolit odpovídající léčbu. V rámci projektu bude také vytvořena veřejně dostupná databáze signálů určená k testování  detekce patologických vln P.

Publikace

2018GOLDMANN Tomáš, MARŠÁNOVÁ Lucie, NĚMCOVÁ Andrea, SMÍŠEK Radovan, SMITAL Lukáš a VÍTEK Martin. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In: IFMBE Proceedings. Singapore: Springer International Publishing, 2018, s. 381-385. ISBN 978-981-10-9037-0. ISSN 1680-0737.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109