Geodrom - Analýza nástrojů pro zpracování 3D dat

Název v angličtině:Geodrom - Analysis of Software Tools for 3D Data Processing
Hlavní řešitel:Španěl Michal
Spoluřešitelé:Veľas Martin
Agentura:GEODROM s.r.o.
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:Zpracování 3D dat
Anotace:
Experimentální ověření vlastností a využitelnosti existujících softwarových nástrojů pro zpracování 3D dat uložených v různých datových formátech ve formě mračna 3D bodů.
Popis projektu:
Experimentální ověření vlastností a využitelnosti existujících Softwarových nástrojů pro zpracování 3D dat uložených v různých datových formátech ve formě mračna 3D bodů.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205