Cesnet - implementační a ladící práce

Název v angličtině:Cesnet - Implementation and Debugging
Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2017-06-01
Ukončení:2017-12-01
Klíčová slova:CESNET
Anotace:
Implementační a ladící páce nad monitorovacími nástroji sdužení CESNET

Publikace

2017ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2017.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77