Honeywell - KFC230 Turbulence Simulation

Název v češtině:KFC230 Turbulence Simulation
Hlavní řešitel:Chudý Peter
Spoluřešitelé:Vlk Jan
Další řešitelé:Pribula Ondrej (UPGM FIT VUT)
Agentura:HONEYWELL INTERNATIONAL INC - BENDIX/KING
Zahájení:2017-08-01
Ukončení:2017-09-15
Klíčová slova:turbulence, simulace
Anotace:
KFC230 Turbulence Simulation 

Předcházející projekty

2013Integrovaná simulační platforma, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010396, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel

Publikace

2017CHUDÝ Peter. Final research report for project KFC230 Turbulence Simulation. Brno: HONEYWELL INTERNATIONAL INC - BENDIX/KING, 2017.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94