WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems

Název v češtině:WearableRobots - Pokročilé kolaborativní aspekty nositelných robotických systémů
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Beran Vítězslav, Hradiš Michal, Materna Zdeněk
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - European Cooperation in Science and Technology (COST)
Kód:CA16116
Zahájení:2017-09-01
Ukončení:2021-03-14
Klíčová slova:Wearable robots, Augmentation
Anotace:
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16116 - WearableRobots - v oblastech souvisejících s kolaborativními aspekty interakce člověka se strojem v průmyslových aplikacích nositelné robotiky. Budeme se zabývat přirozenými rozhraními v kolaborativních pracovních prostředích a částečnou autonomií pro kombinace asistovaných motorických funkcí člověka s rozšířenou realitou.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109