enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning

Název v češtině:enetCollect - Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě „moudrosti davů" (crowdsourcingu)
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Hradiš Michal, Otrusina Lubomír, Škoda Petr
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - European Cooperation in Science and Technology (COST)
Kód:CA 16105
Zahájení:2017-09-01
Ukončení:2021-03-06
Klíčová slova:extraction, gamification, crowdsourced language learning
Anotace:
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77