SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments

Název v češtině:SAUCE - Znovupoužívání chytrých aktiv v kreativních prostředích
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:780470
Zahájení:2018-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Multi media, Computer graphics, Computer games, Computer vision, Film, TV, games, AR/VR, Light fields, VFX, post-production, animation, deep learning, semantic labeling, asset transformation, storage and retrieval.
Anotace:
Projekt SAUCE bude zkoumat, vyvíjet, ověřovat a demonstrovat profesionální nástroje a techniky vytváření chytřejšího obsahu, který  bude široce přizpůsobitelný: znovupoužitelný v různých kontextech, adaptovatelný pro různé účely použití i napříč obory, přizpůsobitelný uživatelským potřebám (např. různé způsoby sledování a uživatelského zážitku) a prostředí tvorby (s důrazem na možná budoucí užití).

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77