Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte

Název v angličtině:Computer-Aided Analysis and Prediction of the Child Growth and Development
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Klíma Ondřej, Španěl Michal
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Kód:TL01000394
Zahájení:2018-05-01
Ukončení:2021-04-30
Klíčová slova:růst a vývoj dítěte; longitudinální růstová studie; software; pediatrie;
Anotace:
Hlavním cílem projektu je vytvořit software pro pokročilou analýzu, modelování a predikce tělesného růstu dětí a dospívajících u zdravých lidí i patologických stavů. Program bude založen na interdisciplinární spolupráci mezi počítačovými informačními technologiemi, růstovou antropologií a pediatrií. Východiskem budou záznamy ze čtyř dostupných longitudinálních studií lidského růstu a nová měření dnešní české populace. Oproti tradičnímu přístupu bude software založen na statistickém modelování individuálních růstových křivek moderními metodami, bude zohledňovat dynamiku populačních změn lidského růstu a bude využívat údajů o relevantních anamnestických faktorech. Struktura funkcí a ovládání programu bude respektovat uživatelské požadavky cílové oblasti, zejména praktických lékařů.

Publikace

2018KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej, ČUTA Martin a ZEMČÍK Pavel. Statistického prostředky modelování růstových procesů z pohledu současné teorie růstu člověka. Mikulovský Antropologický Mítink (MAM II). Brno: Akademie věd ČR, 2018. ISBN 978-80-7524-018-7.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76