Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí

Název v angličtině:Possibilities for creation of communite genealogical database with semantic information and uncertainty
Hlavní řešitel:Rozman Jaroslav
Spoluřešitelé:Zbořil František
Další řešitelé:Kočí Radek, Svoboda Pavel
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Kód:TL01000130
Zahájení:2018-03-01
Ukončení:2021-02-28
Klíčová slova:genealogie; serielní historické prameny; matriky; pozemkové knihy; počítačové vidění; databáze; nejistota
Anotace:
Projekt zamýšlí vytvořit systém, do kterého by uživatelé mohli zadávat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy, atd.) a výsledky navzájem sdílet. Umožní záznamy opravovat a doplňovat a bude dostatečně uživatelsky komfortní, aby bylo zadávání co nejpohodlnější. Nelze předpokádat, že bude možné z matriky přepsat všechny záznamy najednou, je tedy nutné uchovat informaci o tom, jak velká část matriky už je přepsána. Pro tyto účely bude systém automatizovaně rozpoznávat pozici záznamů a jejich počet na jednotlivých stránkách matrik. Dále systém umožní z přepsaných záznamů generovat co nejpřesněji rodokmeny.

Publikace

2018ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František. Persons Linking in Baptism Records. In: Workshop PAOS2018 and PASSCR2018 of JIST2018 conference. Awaji, 2018, s. 43-54. ISSN 1613-0073.
 VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Strojové rozpoznávání rodových erbů. Genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2018, roč. 22, č. 1, s. 73-82. ISSN 0862-8963.

Vaše IPv4 adresa: 3.80.223.123