EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet

Název v češtině:Analýza aktivit uživatelů a vyhodnocování emoční kompetence pro zkoumání problematického vyžívání Internetu.
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Hradiš Michal
Agentura:COST, European Cooperation in Science and Technology - European Cooperation in Science and Technology (COST)
Kód:CA16207
Zahájení:2017-10-23
Ukončení:2021-10-22
Klíčová slova:analýza aktivit, vyhodnocování emoční kompetence
Anotace:
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16207 - EU-PUI - v oblastech souvisejících s identifikací a analýzou aktivity uživatelů Internetu a vyhodnocování jejich emoční kompetence, s cílem nalezení obecných vzorců a schémat možných odborných zákroků proti duševním poruchám, souvisejícím s problematickým užíváním Internetu.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81