Tescan - Detekce referenčních značek v obraze FIB/SEM

Název v angličtině:Detection of reference marks in the FIB / SEM image
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Juránek Roman
Agentura:TESCAN Brno, s.r.o.
Zahájení:2017-12-01
Ukončení:2018-05-31
Klíčová slova:Detekce referenčních značek v obraze FIB/SEM
Anotace:
Předmětem díla je návrh a zhodnocení algoritmu pro přesnou a spolehlivou detekci referenční značky v obraze z mikroskopů SEM a FIB. Značka je tvořená prostým křížkem, vzor připraví TESCAN Brno, s.r.o. (dále TESCAN) v rámci první etapy. Značka může mít různou kvalitu a rozličná poškození. Fakulta informačních technologií (dále FIT) sestaví algoritmy a ověřovací software pro detekci této značky v obraze z mikroskopu SEM a FIB. Prvním krokem algoritmu je detekce značky v obraze, druhým krokem přesná lokalizace. První krok bude řešen pomocí jednoduchého detektoru, např. Boosted Soft Cascade, druhý krok vhodným algoritmem, např. pomocí konvoluční neuronové sítě. Pro srovnání bude použita i obvyklá technika detekce pomocí fázové korelace.
Popis projektu:
Následující časový plán určuje, do kdy bude daná etapa vyřešena. Týdny jsou uváděny od podpisu smlouvy.

Týden 4.
TESCAN připraví základní datovou sadu obrázků, obsahující typizovanou značku v SEM/FIB, min. 300 značek za všech předpokládaných podmínek. Za účelem trénování algoritmu a jeho vyhodnocení budou obrázky doplněny o metadata v JSON, udávající obalový obdélník značky a její přesný střed. Podle možností i střed odhadnutý jinou metodou (například fázovou korelací).

Týden 8.
FIT definuje, jaké další obrázky je třeba snímat, v jakém rozlišení, a zahájí práci na algoritmech, připraví technickou zprávu o plnění etapy

Týden 12.
TESCAN dodá rozšířenou sadu - min. 5000 obrázků - značky za různých podmínek, dle definice z předchozí etapy.

Týden 24.
FIT dodá popis algoritmů, ověřovací software a zhodnocení spolehlivosti ve formě technického reportu

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0