Rozsáhlá extrakce informací a využití herních principů (gamifikace) pro osvojování nových jazyků na základě "moudrosti davů" (crowdsourcingu)

Název v angličtině:Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Další řešitelé:Najman Pavel
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST
Kód:LTC18006
Zahájení:2018-06-01
Ukončení:2021-02-28
Klíčová slova:Gamifikace; Učení jazyků; Extrakce informací; Crowdsourcing
Anotace:
Cílem projektu je přispět k aktivitám COST Akce CA 16105 - enetCollect - v oblastech souvisejících s rozsáhlou extrakcí informací z webových zdrojů a gamifikací přípravy a anotování multimediálního obsahu, vhodného pro učení jazyků. Budeme se zabývat pokročilými metodami efektivního stahování webových zdrojů a sémantického obohacování shromážděného materiálu, stejně jako moderními technologiemi interakce člověka s počítačem, vtahujícími uživatele do procesu osvojování jazyků formou hry.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77