Vývoj indoor software určeného primárně pro cyklistiku - Rouvy AR

Název v angličtině:Development of indoor software for cycling - Rouvy AR
Hlavní řešitel:Herout Adam
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Aplikace
Zahájení:2017-11-01
Ukončení:2020-09-30
Klíčová slova:Zlepšení parametrů počítačového vidění
Anotace:
Bude provedena analýza dat, analýza produktů, návrh nových postupů a implementace, provedení experimentů, vyhodnocení metody.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94