Cesnet - implementační a ladící práce

Název v angličtině:Cesnet - Implementation and Debugging
Hlavní řešitel:Žádník Martin
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2018-04-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:CESNET
Anotace:
Implementační a ladící páce nad monitorovacími nástroji sdužení CESNET

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6