Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi

Další řešitelé:Jeřábek Kamil
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Kód:TL01000560
Zahájení:2018-01-03
Ukončení:2021-03-31

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77