National Center of Competence for Cybersecurity

Název v češtině:Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
Agentura:Technologická agentura České republiky - Národní centra kompetence 1
Kód:TN01000077
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Robotics; Informatics; Cybernetics for Society 4.0; Social Impacts of Technological Changes; Mechanical Engineering for 21st Century; Transport and Smart City; Modern Energy
Anotace:
Projekt je zaměřen na vytvoření Národního centra kompetence v oblasti kyberbezpečnosti, jako stěžejního tématu v oblasti IT. 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248