Artificial Intelligence Driven Autonomy

Název v češtině:Autonomie řízená umělou inteligencí
Hlavní řešitel:Chudý Peter
Další řešitelé:Černocký Jan, Grézl František, Hruška Tomáš, Prustoměrský Milan, Vlk Jan, Zemčík Pavel
Agentura:Technologická agentura České republiky - Národní centra kompetence 1
Kód:TN01000029/02
Zahájení:2019-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:agent; autonomie; expertní systém; letecký výcvik; model chování; letecký simulátor; software; strojové učení; umělá inteligence; uživatelské rozhraní; velká data
Anotace:
Pilotní výcvik patří k časově náročným a finančně náročným aktivitám. Jeho koncepce odráží nejen technický a technologický pokrok v letectví, ale i vysoký standard sociálních očekávání. V kontextu pokročilých kybernetických systémů, strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) představuje moderní pilotní výcvik významnou vědeckou, obchodní a sociální výzvu. Cílem hlavních projektů je vyvinout soubor softwarových nástrojů pro autonomii řízená AI v agentuře pro moderní syntetické pilotní výcvikové platformy. Uživatelé projektových výstupů budou vzdělávací organizace a poskytovatelé simulačních produktů. Projektové výstupy zvyšují přidanou hodnotu produktů a služeb národního leteckého průmyslu a zvyšují jeho globální konkurenceschopnost.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0