Pokročilá analýza srdeční depolarizace pomocí vysokofrekvenčních a ultra-vysokofrekvenčních složek elektrokardiogramu

Název v angličtině:Advanced analysis of cardiac depolarization using high-frequency and ultra-high frequency components of the electrocardiogram
Hlavní řešitel:Goldmann Tomáš (FIT VUT)
Spoluřešitelé:Smíšek Radovan (FEKT VUT)
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FEKT/FIT-J-19-5800
Zahájení:2019-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:hypertrofii komor, elektrokardiogram
Anotace:
Podstatou projektu je navržení metodiky a vytvoření softwaru, který bude schopen automaticky klasifikovat vybrané poruchy vedení vzruchu během srdeční depolarizace (LBBB, RBBB, LAH, LPH a hypertrofii komor). Unikátnost navrženého řešení spočívá v tom, že ke klasifikaci budou využity vysokofrekvenční a ultra-vysokofrekvenční složky elektrokardiogramu. V případě splnění cílů projektu bude klasifikace vybraných srdečních patologií přesnější, což umožní úspěšnější léčbu pacientů.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47