Auto-Navigation for Urban Air Mobility

Název v češtině:Auto-Navigace pro městskou vzdušnou mobilitu
Hlavní řešitel:Šolony Marek
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Milet Tomáš
Agentura:Honeywell, spol. s r.o.
Zahájení:2019-04-16
Ukončení:2019-07-30
Klíčová slova:drony, navigace, vizuální odometrie, IMU, simultánní lokalizace a mapování, fúze senzorů
Anotace:
Drony a městská vzdušná mobilita jsou na vzestupu. Očekává se, že do konce roku 2025 dosáhnou velkého rozvoje. Proto je zapotřebí technologie umožňující bezpečnou, rychlou a účinnou leteckou přepravu nákladu nebo cestujících. Koncepce provozu takovýchto vzdušných plošin vyžaduje, aby řešení navigace překonala dočasnou ztrátu globálního navigačního družicového systému (GNSS) a zlepšila navigační výkonnost ve svislé ose. Cílem projektu je proto získat rozšíření navigačního systému pomocí vizuálních senzorů a pochopit, jak jsou tyto senzory optimálně integrovány s inerciálními senzory a GNSS.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77