Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center)

Název v angličtině:V3C - Visual Computing Competence Center
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Dubská Markéta, Herout Adam, Juránek Roman, Jurzykowski Michal, Kučiš Michal, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Nečas Ondřej, Pečiva Jan, Seeman Michal, Smrž Pavel, Španěl Michal
Další řešitelé:Choudhary Abhishek (FIT VUT), Juráček Ivo (FIT VUT), Kapinus Michal, Kaushik Sumit, Klepárník Petr, Kodym Oldřich, Kolář Martin, Křivka Zbyněk, Kula Michal, Maršík Lukáš, Meduna Alexander, Mlích Jozef, Přibyl Bronislav, Szentandrási István, Vlnas Michal (FIT VUT), Zahrádka Jiří, Zemek Petr
Agentura:Technologická agentura České republiky - Centra kompetence
Kód:TE01020415
Zahájení:2012-05-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:počítačové vidění, počítačová grafika, uživatelská rozhraní
Anotace:
Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových partnerů. Motivací je dlouhodobě nedostatečná provázanost výzkumných pracovišť a průmyslových podniků v ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobý rámec pro intenzivnější uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu daného oboru v oblasti českého průmyslu a tento rámec naplnit vlastním výzkumem.

Produkty

2018GPU detektor objektů ve videu, software, 2018
Autoři: Kula Michal, Zemčík Pavel
 Nástroj pro vizuální geo-lokalizaci s využitím křivky horizontu, software, 2018
Autoři: Brejcha Jan, Čadík Martin, Pospíšil Miroslav
2017Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci na vícejádrových CPU, software, 2017
Autoři: Najman Pavel, Klepárník Petr, Bařina David
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v pixel shaderech, software, 2017
Autoři: Matýšek Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
2016Expandér OpenCL inkluzí, software, 2016
Autoři: Polok Lukáš
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v OpenCL, software, 2016
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
2015Kalibrace dataprojektoru a senzoru Leap Motion, software, 2015
Autoři: Najman Pavel, Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
2014Knihovna pro detekci úbežníků pomocí paralelních souřadnic, software, 2014
Autoři: Dubská Markéta, Herout Adam
 LBP Detector Toolbox, software, 2014
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Lexolights verze 22, software, 2014
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš, Milet Tomáš, Kobrtek Jozef
2013Algoritmy rychlých stínů pro projekt Lexolights, software, 2013
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš, Milet Tomáš, Kobrtek Jozef
 Aplikace pro skládání obrazů projektorů, software, 2013
Autoři: Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Knihovna pro detekci UMF, software, 2013
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
 Multiplatformní benchmark FFT implementací, software, 2013
Autoři: Maršík Lukáš, Navrátil Jan, Zemčík Pavel
 Open graphics post-processing, software, 2013
Autoři: Kučiš Michal, Zemčík Pavel
 Random Forest pocitajici Relevanci v C++, software, 2013
Autoři: Kolář Martin, Zemčík Pavel
 Random Forest Toolbox, software, 2013
Autoři: Juránek Roman, Zemčík Pavel
 Zynq Profiler, software, 2013
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
2012Detekce v obraze pomocí AdaBoost ve VHDL, software, 2012
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 Funkční vzorek jednoduché HDR kamery, funkční vzorek, 2012
Autoři: Maršík Lukáš, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Lexolights, software, 2012
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš

Publikace

2019BOBÁK Petr, ČMOLÍK Ladislav a ČADÍK Martin. Video Sequence Boundary Labeling with Temporal Coherence. In: CGI 2019 Proceedings. Calgary: Springer International Publishing, 2019, s. 40-52. ISBN 978-3-030-22514-8. ISSN 0302-9743.
 KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. On Double-Jumping Finite Automata and Their Closure Properties. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications - Informatique Théorique et Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2019, roč. 52, č. 2, s. 185-199. ISSN 0988-3754.
2018BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. Camera Orientation Estimation in Natural Scenes Using Semantic Cues. In: 2018 International Conference on 3D Vision. Verona: IEEE Computer Society, 2018, s. 208-217. ISBN 978-1-5386-2610-8.
 BREJCHA Jan, LUKÁČ Michal, CHEN Zhili, DIVERDI Stephen a ČADÍK Martin. Immersive Trip Reports. In: Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium. Berlín: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1-14. ISBN 978-1-4503-5948-1.
 ČADÍK Martin, SÝKORA Daniel a LEE Sungkil. Automated outdoor depth-map generation and alignment. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2018, roč. 74, č. 3, s. 109-118. ISSN 0097-8493.
 CHARVÁT Lucie a MEDUNA Alexander. A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata. Schedae Informaticae. Krakov: 2018, roč. 2017, č. 26, s. 61-68. ISSN 0860-0295.
 CHARVÁT Lucie a MEDUNA Alexander. Internally Expandable Pushdown Automata and Their Computational Completeness. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST). Bukurest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2018, roč. 21, č. 3, s. 232-237. ISSN 1453-8245.
 KLEPÁRNÍK Petr, BAŘINA David, ZEMČÍK Pavel a JAROŠ Jiří. Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data. Information. Basel: MDPI, 2018, roč. 9, č. 7, s. 1-14. ISSN 2078-2489.
 KLÍMA Ondřej, MADEJA Roman, ŠPANĚL Michal, ČUTA Martin, ZEMČÍK Pavel, STOKLÁSEK Pavel a MIZERA Aleš. Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length Recovery Using Statistical Shape Models. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer International Publishing, 2018, s. 207-219. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
 KOCMAN Radim, NAGY Benedek, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. A Jumping 5'->3' Watson-Crick Finite Automata Model. In: Tenth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2018). Wien: Osterreichische Computer Gesellschaft, 2018, s. 117-132. ISBN 978-3-903035-21-8.
 KODYM Oldřich a ŠPANĚL Michal. 3D Image Segmentation using Graph-Cut and Random Forests Learned from Partial Annotations. In: Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2018, s. 124-131. ISBN 978-989-758-278-3.
 KODYM Oldřich, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Segmentation of Head and Neck Organs at Risk Using CNN with Batch Dice Loss. In: Pattern Recognition, 40th German Conference, GCPR 2018 Proceedings. Stuttgart: Springer International Publishing, 2018, s. 1-9. ISBN 978-3-030-12939-2. ISSN 0302-9743.
 KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej, POLCEROVÁ Lenka, URBANOVÁ Petra a ČUTA Martin. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer Verlag, 2018, s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
 KŘIVKA Zbyněk, KUČERA Jiří a MEDUNA Alexander. On k#$-Rewriting Systems. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST). Bukurest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2018, roč. 21, č. 3, s. 278-287. ISSN 1453-8245.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for IMU Assisted Odometry Estimation using Velodyne LiDAR. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 71-77. ISBN 978-1-5386-5221-3.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for Very Fast Ground Segmentation in Velodyne LiDAR Data. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 97-103. ISBN 978-1-5386-5221-3.
2017AHMAD Touqeer, CAMPR Pavel, ČADÍK Martin a BEBIS George. Comparison of Semantic Segmentation Approaches for Horizon/Sky Line Detection. In: Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). Anchorage: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-1961-1.
 BAŘINA David, KULA Michal, MATÝŠEK Michal a ZEMČÍK Pavel. Accelerating Discrete Wavelet Transforms on GPUs. In: International Conference on Image Processing (ICIP). Beijing: IEEE Signal Processing Society, 2017, s. 2707-2710. ISBN 978-1-5090-2175-8.
 BAŘINA David, KULA Michal, MATÝŠEK Michal a ZEMČÍK Pavel. Accelerating Discrete Wavelet Transforms on Parallel Architectures. Journal of WSCG. Plzeň: 2017, roč. 25, č. 2, s. 77-85. ISBN 978-80-86943-43-5. ISSN 1213-6972.
 BAŘINA David, NAJMAN Pavel, KLEPÁRNÍK Petr, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. The Parallel Algorithm for the 2-D Discrete Wavelet Transform. In: Ninth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2017). Qingdao: SPIE - the international society for optics and photonics, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5106-1741-4. ISSN 0277-786X.
 BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. GeoPose3K: Mountain Landscape Dataset for Camera Pose Estimation in Outdoor Environments. Image and Vision Computing. Washington: Elsevier Science, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-41. ISSN 0262-8856.
 CSUHAJ-VARJÚ Erzsébet, MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. On Tree-Restricted Regular-Controlled Context-Free Grammars. International Journal of Computer Mathematics: Computer Systems Theory. 2017, roč. 2, č. 4, s. 147-163. ISSN 2379-9927.
 CHARVÁT Lucie a MEDUNA Alexander. A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata. In: Proceedings 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2017). Telč, 2017, s. 1-1.
 ISTENIČ Klemen, ILA Viorela S., POLOK Lukáš, GRACIAS Nuno a GARCÍA Rafael. Mission-time 3D Reconstruction with Quality Estimation. In: Proceedings of MTS/IEEE Oceans '17 Aberdeen. Aberdeen: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-9. ISBN 978-1-880653-88-3.
 KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel a JAROŠ Jiří. Efficient Lossy Compression of Ultrasound Data. In: 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). Bilbao: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-5386-4662-5.
 KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Rule-Homogeneous CD Grammar Systems. AFL 2017. Debrecen, 2017.
 MATERNA Zdeněk, ŠPANĚL Michal, MAST Marcus, BERAN Vítězslav, WEISSHARDT Florian, BURMESTER Michael a SMRŽ Pavel. Teleoperating Assistive Robots: A Novel User Interface for Remote Manipulation and Navigation Relying on Semi-Autonomy and Global 3D Environment Mapping. Journal of Robotics and Mechatronics. 2017, roč. 29, č. 2, s. 381-394. ISSN 0915-3942.
 MEDUNA Alexander a MARTIŠKO Jakub. CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered Context Components Characterize the Family of Context Sensitive Languages. In: 15th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Open Publishing Association, 2017, s. 170-179. ISSN 2075-2180.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Modern Language Models and Computation: Theory with Applications. New York: Springer US, 2017. ISBN 978-3-319-63099-1.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Jumping Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2017, roč. 152, č. 1, s. 51-86. ISSN 0169-2968.
 NOSKO Svetozár, MUSIL Martin, MUSIL Petr a ZEMČÍK Pavel. True HDR camera with bilateral filter based tone mapping. In: SCCG '17: Spring Conference on Computer Graphics 2017. Mikulov: Association for Computing Machinery, 2017, s. 1-9. ISBN 978-1-4503-5107-2.
 SVOBODA Stanislav a BAŘINA David. New Transforms for JPEG Format. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 25-30. ISSN 1335-5694.
2016BAŘINA David, KLÍMA Ondřej a ZEMČÍK Pavel. Single-Loop Architecture for JPEG 2000. In: Image and Signal Processing. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 346-355. ISBN 978-3-319-33618-3.
 BAŘINA David, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. Simple Signal Extension Method for Discrete Wavelet Transform. In: Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Signal and Image Processing. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 534-538. ISBN 978-1-5090-2375-2.
 HAVEL Jiří, MERCIOL Francois a LEFEVRE Sebastien. Efficient tree construction for multiscale image representation and processing. Journal of Real-Time Image Processing. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 1-18. ISSN 1861-8200.
 KOCMAN Radim a MEDUNA Alexander. On Parallel Versions of Jumping Finite Automata. In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 142-149. ISBN 978-3-319-46534-0.
 KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. On Double-Jumping Finite Automata. In: Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2016). Wien: Osterreichische Computer Gesellschaft, 2016, s. 195-210. ISBN 978-3-903035-10-2.
 KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction. The Computer Journal. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 59, č. 8, s. 1180-1185. ISSN 0010-4620.
 KUČERA Jiří a MEDUNA Alexander. On State-Synchronized Automata Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2016, roč. 2015, č. 24, s. 221-237. ISSN 0860-0295.
 KULA Michal, BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Block-based Approach to 2-D Wavelet Transform on GPUs. In: Information Technology: New Generations. Las Vegas, Nevada: Springer International Publishing, 2016, s. 643-653. ISBN 978-3-319-32467-8.
 KULA Michal, BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. New Non-Separable Lifting Scheme for Images. In: Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Signal and Image Processing. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 292-295. ISBN 978-1-5090-2375-2.
 MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Simple Matrix Grammars and Their Leftmost Variants. International Journal of Foundations of Computer Science. 2016, roč. 27, č. 3, s. 359-373. ISSN 0129-0541.
 PŘIBYL Bronislav, CHALMERS Alan, ZEMČÍK Pavel, HOOBERMAN Lucy a ČADÍK Martin. Evaluation of Feature Point Detection in High Dynamic Range Imagery. Journal of Visual Communication and Image Representation. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 38, č. 1, s. 141-160. ISSN 1047-3203.
 VEĽAS Martin a ŠPANĚL Michal. Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds. In: IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing. Atény: IEEE Computer Society, 2016, s. 1-7. ISBN 978-1-5090-4239-5.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal a HEROUT Adam. Collar Line Segments for Fast Odometry Estimation from Velodyne Point Clouds. In: Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. Stockholm: IEEE Computer Society, 2016, s. 4486-4491. ISBN 978-1-4673-8025-6.
 ZAPLETAL Dominik a HEROUT Adam. Vehicle Re-Identification for Automatic Video Traffic Surveillance. In: International Workshop on Automatic Traffic Surveillance (CVPR 2016). Las Vegas: IEEE Computer Society, 2016, s. 1568-1574. ISBN 978-0-7695-4989-7.
2015BAŘINA David, MUSIL Martin, MUSIL Petr a ZEMČÍK Pavel. Single-Loop Approach to 2-D Wavelet Lifting with JPEG 2000 Compatibility. In: IEEE 27th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing Workshops. Florianopolis: IEEE Computer Society, 2015, s. 31-36. ISBN 978-1-4673-8621-0.
 JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a ZEMČÍK Pavel. Real-Time Pose Estimation Piggybacked on Object Detection. In: Proceedings of ICCV. Santiago: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-9. ISBN 978-1-4673-8391-2.
 KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Jumping Grammars. International Journal of Foundations of Computer Science. 2015, roč. 26, č. 6, s. 709-731. ISSN 0129-0541.
 KUČERA Jiří, MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Absolutely Unlimited Deep Pushdown Automata. In: Proceedings of the 10th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2015). Telč: Ing. Vladislav Pokorný - Litera, 2015, s. 36-44. ISBN 978-80-214-5254-1.
 MEDUNA Alexander, SOUKUP Ondřej a ZEMEK Petr. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2015, roč. 27, č. 1, s. 25-47. ISSN 1896-5334.
 MILET Tomáš, NAVRÁTIL Jan a ZEMČÍK Pavel. An Improved Non-Orthogonal Texture Warping for Better Shadow Rendering. In: WSCG 2015 - Full Papers Proceedings. Plzeň: Union Agency, 2015, s. 99-107. ISBN 978-80-86943-65-7.
 MILET Tomáš, TÓTH Michal, PEČIVA Jan, STARKA Tomáš, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. Fast robust and precise shadow algorithm for WebGL 1.0 platform. In: ICAT-EGVE 2015 - International Conference on Artificial Reality and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments. Kyoto: Eurographics Association, 2015, s. 85-92. ISBN 978-3-905674-84-2.
 NAJMAN Pavel, ZAHRÁDKA Jiří a ZEMČÍK Pavel. Projector-Leap Motion calibration for gestural interfaces. In: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG). Plzeň: Union Agency, 2015, s. 165-172. ISBN 978-80-86943-65-7.
 PŘIBYL Bronislav, ZEMČÍK Pavel a ČADÍK Martin. Camera Pose Estimation from Lines using Plücker Coordinates. In: Proceedings of the British Machine Vision Conference (BMVC 2015). Swansea: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2015, s. 1-12. ISBN 978-1-901725-53-7.
2014BAŘINA David, ZAHRÁDKA Jiří a ZEMČÍK Pavel. Wavelet Representation of Optical System Distortion. In: International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG). Plzeň: Union Agency, 2014, s. 11-16. ISBN 978-80-86943-71-8.
 DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam, JURÁNEK Roman a SOCHOR Jakub. Fully Automatic Roadside Camera Calibration for Traffic Surveillance. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1524-9050.
 DUBSKÁ Markéta, SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. Automatic Camera Calibration for Traffic Understanding. In: Proceedings of BMVC 2014. Nottingham: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2014, s. 1-10. ISBN 1-901725-49-9.
 KŘIVKA Zbyněk, MARTÍN-VIDE Carlos, MEDUNA Alexander a SUBRAMANIAN K.G. A Variant of Pure Two-dimensional Context-free Grammars generating Picture Languages. In: 16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis. Brno: Springer Verlag, 2014, s. 123-133. ISBN 978-3-319-07147-3. ISSN 0302-9743.
 KUČIŠ Michal, BAŘINA David, KULA Michal a ZEMČÍK Pavel. 2-D Discrete Wavelet Transform Using GPU. In: 5th Workshop on Application for Multi-Core Architectures. Paris: IEEE Computer Society, 2014, s. 1-6. ISBN 978-1-4799-7014-8.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Automata. New York: Springer US, 2014. ISBN 978-1-4939-0368-9.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Controlled Finite Automata. Acta Informatica. 2014, roč. 51, č. 5, s. 327-337. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 516, č. 1, s. 127-132. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: A Survey. Computing with New Resources. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 338-351. ISBN 978-3-319-13349-2.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems. International Journal of Computer Mathematics. 2014, roč. 91, č. 6, s. 1156-1169. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander. Formal Languages and Computation. New York: Taylor & Francis Informa plc, 2014. ISBN 978-1-4665-1345-7.
 MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef, ZEMČÍK Pavel a PEČIVA Jan. Fast and Robust Tessellation-Based Silhouette Shadows. In: WSCG 2014 - Poster papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 33-38. ISBN 978-80-86943-72-5.
 STROKINA Nataliya, JURÁNEK Roman, EEROLA Tuomas, ZEMČÍK Pavel, KÄLVIÄINEN Heikki a LENSU Lasse. Comparison of Appearance-Based and Geometry-Based Bubble Detectors. In: Proccedings of Internation Conference on Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2014, s. 610-617. ISBN 978-3-319-11330-2.
 SÝKORA Daniel, KAVAN Ladislav, ČADÍK Martin, JAMRIŠKA Ondřej, JACOBSON Alec, WHITED Brian, SIMMONS Maryann a SORKINE-HORNUNG Olga. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM Transactions on Graphics (TOG). New York City: Association for Computing Machinery, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-16. ISSN 0730-0301.
 ŠLOSÁR Peter, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Cheap Rendering vs. Costly Annotation: Rendered Omnidirectional Dataset of Vehicles. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 105-112. ISBN 978-80-223-3601-7.
 VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk a HEROUT Adam. Calibration of RGB Camera With Velodyne LiDAR. In: WSCG 2014 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Union Agency, 2014, s. 135-144. ISBN 978-80-86943-71-8. ISSN 1213-6972.
2013DUBSKÁ Markéta a HEROUT Adam. Real Projective Plane Mapping for Detection of Orthogonal Vanishing Points. In: Proceedings of BMVC 2013. Bristol: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2013, s. 1-10. ISBN 1-901725-49-9.
 DUBSKÁ Markéta, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal a HEROUT Adam. Poor Man's SimulCam: Real-Time And Effortless MatchMoving. In: Proceedings of the 2013 12th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Adelaide, S.A.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4661-0.
 HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Five Shades of Grey for Fast and Reliable Camera Pose Estimation. In: Proceedings of CVPR. Portland, OR: IEEE Computer Society, 2013, s. 1384-1390. ISBN 978-0-7695-4989-7.
 HORVÁTH Zsolt, HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István a ZACHARIÁŠ Michal. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. In: Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 85-92. ISBN 978-80-223-3377-1.
 ILA Viorela S., POLOK Lukáš, SMRŽ Pavel, ŠOLONY Marek a ZEMČÍK Pavel. Incremental Cholesky Factorization for Least Squares Problems in Robotics. In: Proceedings of The 2013 IFAC Intelligent Autonomous Vehicles Symposium. Gold Coast: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-3-902823-36-6.
 KUČIŠ Michal, ZEMČÍK Pavel, ZENDEL Oliver a HERZNER Wolfgang. Overview of Simulation of Video-Camera Effects for Robotic Systems in R3-COP. In: Computer Safety, Reliability, and Security - 32nd International Conference. Toulouse: Springer Science+Business Media B.V.,, 2013, s. 1-8. ISBN 2-907801-09-0.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2013, roč. 477, č. 1, s. 67-75. ISSN 0304-3975.
 MILET Tomáš, NAVRÁTIL Jan, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Improved Computation of Attenuated Light with Application in Scenes with Multiple Light Sources. In: Proceedings of SCCG 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 155-160. ISBN 978-80-223-3377-1.
 PEČIVA Jan, STARKA Tomáš, MILET Tomáš, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. Robust Silhouette Shadow Volumes on Contemporary Hardware. In: Conference Proceedings of GraphiCon'2013. Vladivostok: GraphiCon Scientific Society, 2013, s. 56-59. ISBN 978-5-8044-1402-4.
 ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman, MUSIL Martin, MUSIL Petr a HRADIŠ Michal. High Performance Architecture for Object Detection in Streamed Videos. In: Proceedings of FPL 2013. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-0004-6.
 ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: Established Results and Open Problems. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 222-226. ISBN 978-80-214-4695-3.
2012ZEMČÍK Pavel, MARCEL Sebastien a MLÍCH Jozef. Video Processing and Recognition. Multimodal Signal Processing - Human Interactions in Meetings. Cambridge: The University of Cambridge, 2012, s. 103-124. ISBN 978-1-107-02229-4.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81