Institucionální podpora vědy a výzkumu

Název v angličtině:Institutional research support
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Kód:2112
Zahájení:2002-01-01
Ukončení:2099-12-31

Produkty

2015Jednoprůchodová tranformace pro JPEG 2000, software, 2015
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
2014i-CT Framework (počítačová terapie) verze 1.1.0, software, 2014
Autoři: Fiala Jiří, Kočí Radek, Vejtasa Ondřej, Meca Vojtěch, Tůma Jan
 libmodexp, software, 2014
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
2013PredictSNP: robustní a přesný klasifikátor pro predikci mutací asociovaných se vznikem onemocnění, software, 2013
Autoři: Bendl Jaroslav, Štourač Jan, Šalanda Ondřej, Pavelka Antonín, Wieben Eric, Zendulka Jaroslav, Brezovský Jan, Damborský Jiří

Publikace

2015CALDAROLA Leo, CHOUKIR Amine, CUDA Davide, DONDERO Marco, FICARA Domenico, MUCCIFORA Roberto, POLČÁK Libor a TRIFILO Antonio. Towards a real application-aware network. In: Proceedings of the 6th International Conference on Data Communication Networking (DCNET-2015). Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 5-12. ISBN 978-989-758-112-0.
 FIALA Jiří a KOČÍ Radek. Computer as Therapy in role of alternative and augmentative communication. In: Proceedings of 4th International Conference on Advanced in Computing and Emerging E-Learning Technology. Singapore, 2015, s. 34-42.
 JANKŮ Peter, KOPLÍK Karel, DOŠEK Roman, DULÍK Tomáš, BLIŽŇÁK Michal a VAŘACHA Pavel. Context sensitive fire protection system. In: DAAAM International Vienna. Vienna: DAAAM International, 2015, s. 1025-1031. ISBN 978-3-902734-06-8. ISSN 1726-9679.
 LOUKOTA Petr a BARTÍK Vladimír. Klasifikace webových stránek na základě vizuální podoby a odkazů mezi dokumenty. In: 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies. Košice: Vydavateľstvo STU, 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-553-2271-1.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 7-12. ISBN 978-80-7454-522-1.
2014BENDL Jaroslav, ŠTOURAČ Jan, ŠALANDA Ondřej, PAVELKA Antonín, WIEBEN Eric, ZENDULKA Jaroslav, BREZOVSKÝ Jan a DAMBORSKÝ Jiří. PredictSNP: Robust and Accurate Consensus Classifier for Prediction of Disease-Related Mutations. PLoS Computational Biology. 2014, roč. 10, č. 1, s. 1-11. ISSN 1553-7358.
 FIALA Jiří a KOČÍ Radek. Počítačová terapie jako koncept nové formy terapie pro osoby s mentálním postižením: teorie i praxe. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, roč. 6, č. 1, s. 89-103. ISSN 1803-537X.
 KURUMBANG Nagendra, DVOŘÁK Pavel, BENDL Jaroslav, BREZOVSKÝ Jan, PROKOP Zbyněk a DAMBORSKÝ Jiří. Computer-Assisted Engineering of Synthetic Pathway for Biodegradation of Toxic Persistent Pollutant. ACS Synthetic Biology. 2014, roč. 3, č. 3, s. 172-181. ISSN 2161-5063.
2013ARON Lukáš. Využití sensorů mobilního zařízení v automobilu. In: In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2013, s. 56-59. ISBN 978-80-214-4695-3.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2013/2014. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
2011MALČÍK Dominik. Mikroskopická analýza čipů. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 306-308. ISBN 978-80-214-4272-6.
2010KAJAN Rudolf a HEROUT Adam. MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC. In: PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010. Freiburg, 2010, s. 91-95. ISBN 978-972-8939-18-2.
 ZBOŘIL František, HANÁČEK Petr, HRUBÝ Martin a KOČÍ Radek. Zapojení studentů do výzkumu. In: Informatika 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 139-140. ISBN 978-80-7375-394-8.
2009LUKÁŠ Roman, HONZÍK Jan M. a ŠALPLACHTA Pavel. Application for Detection of Plagiarism. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece: The University of Crete Panepistimio Kritis, 2009, s. 131-136. ISBN 978-960-88785-8-7.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77