Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Meeting assistant (MINT)

Název v angličtině:Meeting Assistant (MINT)
Hlavní řešitel:Černocký Jan
Spoluřešitelé:Glembek Ondřej, Szőke Igor, Žižka Josef
Další řešitelé:Burget Lukáš, Novotný Ondřej, Silnova Anna, Skácel Miroslav, Ščavnický Tomáš (FIT VUT)
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Kód:TA04011311
Zahájení:2014-10-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:jednání; mezilidská komunikace; rozpoznávání řeči; strojový překlad; dolování dat; sumarizace; detekce slabých signálů; meeting asistent
Anotace:
Cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti zpracování audia během jednání mezi lidmi (schůze, jednání týmů, jednání se zákazníky, atd.) vedoucí
k vytvoření prototypu inteligentního asistenta pro pomoc během jednání (on-line), se zpracováním záznamu z jednání (off-line) a s následným
systematickým uchováváním a sdílením záznamů jednání

Publikace

2017BENEŠ Karel, BASKAR Murali K. a BURGET Lukáš. Residual Memory Networks in Language Modeling: Improving the Reputation of Feed-Forward Networks. In: Proceedings of Interspeeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 284-288. ISSN 1990-9772.
 KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., MATĚJKA Pavel, VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. 2016 BUT Babel system: Multilingual BLSTM acoustic model with i-vector based adaptation. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 719-723. ISSN 1990-9772.
 VESELÝ Karel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Semi-supervised DNN training with word selection for ASR. In: Proceedings of Interspeech 2017. Stockholm: International Speech Communication Association, 2017, s. 3687-3691. ISSN 1990-9772.
2016EGOROVA Ekaterina a SERRANO Jordi Lugue. Semi-Supervised Training of Language Model on Spanish Conversational Telephone Speech Data. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 114-120. ISSN 1877-0509.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Boosting Performance on Low-resource Languages by Standard Corpora: AN ANALYSIS. In: Proceeding of SLT 2016. San Diego: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 629-636. ISBN 978-1-5090-4903-5.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Bottle-Neck Feature Extraction Structures for Multilingual Training and Porting. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 144-151. ISSN 1877-0509.
 GRÉZL František, EGOROVA Ekaterina a KARAFIÁT Martin. Study of Large Data Resources for Multilingual Training and System Porting. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 15-22. ISSN 1877-0509.
 KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., MATĚJKA Pavel, VESELÝ Karel, GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. Multilingual BLSTM and Speaker-Specific Vector Adaptation in 2016 BUT BABEL SYSTEM. In: Proceedings of SLT 2016. San Diego: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 637-643. ISBN 978-1-5090-4903-5.
 KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, GRÉZL František, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. Multilingual Region-Dependent Transforms. In: Proceedings of the 41th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2016), 2016. Shanghai: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 5430-5434. ISBN 978-1-4799-9988-0.
 ONDEL Lucas, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Variational Inference for Acoustic Unit Discovery. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 80-86. ISSN 1877-0509.
 VESELÝ Karel, WATANABE Shinji, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Sequence Summarizing Neural Network for Speaker Adaptation. In: Proceedings of the 41th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2016), 2016. Shanghai: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 5315-5319. ISBN 978-1-4799-9988-0.
 ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, KARAFIÁT Martin, VESELÝ Karel, DELCROIX Marc, WATANABE Shinji, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Data selection by sequence summarizing neural network in mismatch condition training. In: Proceedings of Interspeech 2016. San Francisco: International Speech Communication Association, 2016, s. 2354-2358. ISBN 978-1-5108-3313-5.
2015HEŘMANSKÝ Hynek, BURGET Lukáš, COHEN Jordan, DUPOUX Emmanuel, FELDMAN Naomi, GODFREY John, KHUDANPUR Sanjeev, MACIEJEWSKI Matthew, MALLIDI Sri Harish, MENON Anjali, OGAWA Tetsuji, PEDDINTI Vijayaditya, ROSE Richard, STERN Richard, WIESNER Matthew a VESELÝ Karel. Towards machines that know when they do not know: Summary of work done at 2014 Frederick Jelinek Memorial Workshop. In: Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. South Brisbane, Queensland: IEEE Signal Processing Society, 2015, s. 5009-5013. ISBN 978-1-4673-6997-8.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, BURGET Lukáš, SZŐKE Igor a ČERNOCKÝ Jan. Three ways to adapt a CTS recognizer to unseen reverberated speech in BUT system for the ASpIRE challenge. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 2454-2458. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 MOTLÍČEK Petr, DEY Subhadeep, MADIKERI Srikanth a BURGET Lukáš. Employment of Subspace Gaussian Mixture Models in Speaker Recognition. In: Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. South Brisbane, Queensland: IEEE Signal Processing Society, 2015, s. 4445-4449. ISBN 978-1-4673-6997-8.
 PEŠÁN Jan, BURGET Lukáš, HEŘMANSKÝ Hynek a VESELÝ Karel. DNN derived filters for processing of modulation spectrum of speech. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 1908-1911. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
 SKÁCEL Miroslav a SZŐKE Igor. BUT QUESST 2015 System Description. In: CEUR Workshop Proceedings. Wurzen: CEUR-WS.org, 2015, s. 1-3. ISSN 1613-0073.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77