CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled

Název v angličtině:CEPTIS - Computing Embedded Platforms for Traffic, Industry, and Surveillance
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Smrž Pavel
Další řešitelé:Kula Michal, Široký Adam
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - EUREKA CZ (2011-2017)
Kód:LF15012
Zahájení:2015-10-01
Ukončení:2017-12-31
Klíčová slova:Embedded platformy
Anotace:
Mezi stěžejní oblasti vývoje v embedded systémech ve světě i v ČR patří optická kontrola průmyslové výroby (přední dodavatel vizuálních systémů - tisíce kamer, stovky systémů v řadě zemí), a monitorování dopravy (výrobce nejrozšířenějšího inteligentního kamerového systému v ČR - stovky komplexních systémů s velkým společenským dopadem). Klíčovým atributem úspěchu je v této oblasti schopnost aplikovat nejnovější poznatky výzkumu a vývoje. O tyto oblasti mají zájem a pracují v nich všichni předpokládaní účastníci projektu. O tyto oblasti mají zájem a pracují v nich všichni předpokládaní účastníci projektu: CAMEA, FIT VUT v Brně, goHDR (UK) a RTS (Švýcarsko). Stěžejním problémem tvorby produktů v aplikačních doménách, je potřeba zpracování dat v reálném čase. ).  

Projekt nabízí řešení - využití heterogenních výpočetních platforem, které spojují různé výpočetní struktury tak, aby se optimalizovalo využití jejich vlastností. Typicky se jedná o vhodnou kombinaci procesorů a specializovaného hardware. Díky tomu, že nejvíce výpočetně náročná část úlohy je urychlena (akcelerována) v hardware, lze dosáhnout i celkového zrychlení úlohy oproti její implementaci čistě na procesoru.V poslední době se při urychlování algoritmů stále více využívají moderní technologie programovatelného hardwaru - technologie hradlových polí (FPGA - Field Programmable Gate Array). Technologie FPGA poskytuje potencionálně velmi vysoký výpočetní výkon s možností využití masivního paralelismu a vysokou flexibilitu, kde se maximálně využívá rychlost hardwarového zpracování při zachování nízké ceny. 
 

Produkty

2017Aplikace na CEPTIS 2 platformě, software, 2017
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Zemčík Pavel

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77