Geodrom - Analysis of Software Tools for 3D Data Processing

Czech title:Geodrom - Analýza nástrojů pro zpracování 3D dat
Research leader:Španěl Michal
Team leaders:Veľas Martin
Agency:GEODROM s.r.o.
Start:2017-01-01
End:2018-12-31
Keywords:3D data processing
Annotation:
Experimental verification of features and usability of existing software tools for processing 3D data stored in different data formats in the form of 3D dot clouds.
Project description:
Experimentální ověření vlastností a využitelnosti existujících Softwarových nástrojů pro zpracování 3D dat uložených v různých datových formátech ve formě mračna 3D bodů.

Your IPv4 address: 54.81.220.239