Vehicle Trajectory and Movement Analysis

Czech title:Analýza trajektorie a pohybu vozidel
Research leader:Herout Adam
Team leaders:Juránek Roman, Sochor Jakub, Špaňhel Jakub
Agency:Transport Research Centre
Start:2017-09-01
End:2017-12-31
Keywords:Transport, Vehicle Trajectory and Movement Analysis
Annotation:
Cílem je analyzovat trajektorie a rychlost vozidel sledováním jejich registračních značek ve videozáznamech. Výstupem budou statistické informace o trajektoriích vozidel v zatáčce a o jejich rychlostech. Součástí výstupu bude vizualizace statistik pro každou lokalitu. Objednatel zhotoviteli dodá záznamy videa, kde alespoň v části záznamu budou vyznačeny kalibrační značky podle domluvy. Zhotovitel provede nezbytné experimenty, vytvoří softwarové nástroje a s jejich pomocí zpracuje dodaná videa a výsledky zpracování předá objednateli.

Publications

2017HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub and ŠPAŇHEL Jakub. Analýza trajektorie a pohybu vozidel. Brno: Transport Research Centre, 2017.

Your IPv4 address: 18.206.241.26