NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data

Czech title:Parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat
Research leader:Žmolíková Kateřina
Team leaders:Černocký Jan
Agency:NTT Corporation
Start:2019-01-01
End:2019-12-31
Keywords:speech recognition, robustness, large data, DNN embeddings
Annotation:
The purpose of the Joint Research is to develop Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data through the cooperation of NTT and BUT. The work is relying on embeddings produced by neural networks in various places of the processing chain.

Your IPv4 address: 54.161.118.57