Výzkumná skupina formálních modelů

Členové skupiny

Hlavní výzkumník

Členové

Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., výzkumník, UIFS FIT VUT
 • Formální modely
 • Informační a databázové systémy
 • OLAP technologie
 • Formální jazyky a automaty
 • Překladače a programovací jazyky
 • Nástroje pro tvorbu a programování vestavných systémů
 • Hardware/software co-design, projekt Lissom
Jirák Ota, Ing., Ph.D. student, UIFS FIT VUT
 • Formální jazyky, automaty, gramatiky
 • Překladače a disasemblery
 • Analýza EXE kódu
 • Informační systémy
Kocman Radim, Ing., Ph.D. student, UIFS FIT VUT
 • teoretická informatika, formální jazyky
 • skákající konečné automaty
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., výzkumník, UIFS FIT VUT
 • Formální jazyky a automaty
 • Překladače a programovací jazyky
 • Pokročilé DB systémy
 • Modelování a simulace v informačních systémech
 • Nástroje pro tvorbu a programování vestavných systémů
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D., výzkumník, UIFS FIT VUT
Kučera Jiří, Ing., Ph.D. student, UIFS FIT VUT
 • formální jazyky, překladače
 • systémy formálních modelů
Martiško Jakub, Ing., Ph.D. student, UIFS FIT VUT
 
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc., hlavní výzkumník, UIFS FIT VUT
 • matematicky orientovaná informatika

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93