Výzkumná skupina počítačové grafiky

Dosažené výsledky

Produkty

Skupina počítačové grafiky v rámci řešení projektů vyvinula různé nástroje, jak pro práci a analýzu obrazu, tak pro modelování a zobrazování scény.

Na následujících stránkách je možné si tyto nástroje a aplikace stáhnout stejně jako různá data, prezentace, apod.

2018Automatická kalibrace kamery, software, 2018
Autoři: Bartl Vojtěch, Špaňhel Jakub, Juránek Roman, Herout Adam
 GPU detektor objektů ve videu, software, 2018
Autoři: Kula Michal, Zemčík Pavel
2017Dermatoglyphix 1.0, software, 2017
Autoři: Králík Miroslav, Klíma Ondřej, Polcerová Lenka
 HIP 1.1 - High-sensitive Innominate Processing, software, 2017
Autoři: Králík Miroslav, Urbanová Petra, Klíma Ondřej, Mikešová Tereza, Wagenknechtová Martina, Jungerová Jana
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci na vícejádrových CPU, software, 2017
Autoři: Najman Pavel, Klepárník Petr, Bařina David
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v pixel shaderech, software, 2017
Autoři: Matýšek Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 Software pro predikci výskytu vozidel v určeném úseku a intervalu, software, 2017
Autoři: Koplík Karel, Zemčík Pavel
 uFFT, software, 2017
Autoři: Bařina David
2016Expandér OpenCL inkluzí, software, 2016
Autoři: Polok Lukáš
 Knihovna pro multi-fragmentovou 2D-3D rekonstrukci s GPU akcelerací, software, 2016
Autoři: Klíma Ondřej, Klepárník Petr, Zemčík Pavel
 Neseparabilní schémata pro diskrétní vlnkovou transformaci v OpenCL, software, 2016
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 Webová služba pro extrakci emocí z videa, software, 2016
Autoři: Hradiš Michal, Kohút Jan
2015Funkční vzorek Zařízení pro detekci v obraze pomocí WaldBoost v FPGA, funkční vzorek, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
 Implementace diskrétní vlnkové transformace v OpenCL, software, 2015
Autoři: Kula Michal, Bařina David, Zemčík Pavel
 Jádra pro výpočet diskrétní vlnkové transformace na FPGA, software, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Bařina David, Zemčík Pavel
 Jednoprůchodová tranformace pro JPEG 2000, software, 2015
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Kalibrace dataprojektoru a senzoru Leap Motion, software, 2015
Autoři: Najman Pavel, Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Nástroj pro synchronizaci videa, software, 2015
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav, Polok Lukáš, Bařina David, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Nástroj pro vyhledávání a sledování osob ve videosekvencích, software, 2015
Autoři: Láník Aleš
 Přesné tříosé polohování pro ověřování přesnosti optických systémů, funkční vzorek, 2015
Autoři: Španěl Michal, Zemčík Pavel, Kršek Přemysl
 Rekonstrukce SPZ rozmazaných pohybem, software, 2015
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Zemčík Pavel
 SSIM Renderer s GPU Akcelerací, software, 2015
Autoři: Klepárník Petr, Klíma Ondřej, Zemčík Pavel
 Systém pro zpracování obrazu a videa, funkční vzorek, 2015
Autoři: Beran Vítězslav, Fröml Vojtěch, Kapinus Michal, Klicnar Lukáš, Materna Zdeněk, Volf Tomáš, Mráček Štěpán, Hradiš Michal, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 VehicleCluster, software, 2015
Autoři: Sochor Jakub, Herout Adam
 Venkovní robotická platforma pro snímání senzorových dat a experimentální ověřování algoritmů 3D rekonstrukce, funkční vzorek, 2015
Autoři: Materna Zdeněk, Beran Vítězslav, Španěl Michal, Veľas Martin, Kapinus Michal
 Výpočet odometrie na základě dat z Velodyne LiDAR skeneru, software, 2015
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Herout Adam
2014AR silniční provoz, software, 2014
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
 BOT Demonstrátor lokalizace pod hladinou, software, 2014
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš
 Detektor ostrosti, software, 2014
Autoři: Seeman Michal, Bařina David, Polok Lukáš, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Distribuované Tagování a Zpracování Obrazu, software, 2014
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Kolář Martin, Zemčík Pavel, Smrž Pavel
 Framework pro vlnkovou reprezentaci zkreslení optické soustavy, software, 2014
Autoři: Bařina David, Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR, funkční vzorek, 2014
Autoři: Bia Tomáš, Honec Petr, Longin Jiří, Manda Pavel, Pleva Miroslav, Slejška Luděk, Stárek Tomáš, Studničný Jan, Volný Martin, Zemčík Pavel
 LAA Mapy, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Široký Adam, Zemčík Pavel
 Lexolights verze 22, software, 2014
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš, Milet Tomáš, Kobrtek Jozef
 libmodexp, software, 2014
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Moduly pro kalibraci a zpracování dat z Velodyne 3D LiDARu, software, 2014
Autoři: Veľas Martin, Španěl Michal, Materna Zdeněk
 Nástroj na sumarizaci videosekvencí, software, 2014
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Odhad pózy kamery z korespondencí čar v Plückerových souřadnicích, software, 2014
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel, Čadík Martin
 Program pro vykreslování mapy vzdušného prostoru, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Zemčík Pavel
 Prohlížeč AIXM, software, 2014
Autoři: Mlích Jozef, Přibyl Bronislav, Zachariáš Michal, Zemčík Pavel
 SIRF-3 GPS zapisovač, software, 2014
Autoři: Ila Viorela S., Polok Lukáš
 Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel, software, 2014
Autoři: Koplík Karel, Zemčík Pavel
2013Algoritmy rychlých stínů pro projekt Lexolights, software, 2013
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš, Milet Tomáš, Kobrtek Jozef
 Aplikace pro rekonstrukci HDR Videa tone mapping, software, 2013
Autoři: Seeman Michal, Zemčík Pavel, Jurzykowski Michal
 Aplikace pro skládání obrazů projektorů, software, 2013
Autoři: Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Funkční vzorek jevištního servopohonu, funkční vzorek, 2013
Autoři: Ševcovic Jiří, Zemčík Pavel, Korček Pavol, Fučík Otto
 Knihovna pro detekci UMF, software, 2013
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
 libhmm: framework pro klasifikaci dat, software, 2013
Autoři: Mlích Jozef, Zemčík Pavel, Zouhar David
 Nástroj pro vyhledání rozdílů videosekvencí, software, 2013
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Open graphics post-processing, software, 2013
Autoři: Kučiš Michal, Zemčík Pavel
 Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat, poloprovoz, 2013
Autoři: Bia Tomáš, Koplík Karel, Řehák Jiří, Zemčík Pavel
 Softwarový framework pro klasifikaci hvězd, software, 2013
Autoři: Bařina David, Vrábelová Pavla
 Zynq Profiler, software, 2013
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
2012Aplikace pro vzájemnou kalibraci projektorů, software, 2012
Autoři: Zahrádka Jiří, Zemčík Pavel
 Detekce v obraze pomocí AdaBoost ve VHDL, software, 2012
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 Lexolights, software, 2012
Autoři: Pečiva Jan, Starka Tomáš
 Mobilní aplikace pro studenty FIT, software, 2012
Autoři: Mlích Jozef, Láník Aleš, Zemčík Pavel
 Multiplatformní knihovna pro diskrétní vlnkovou transformaci verze 2, software, 2012
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Nástroj pro vyhodnocení detekce klíčových bodů v HDR obrazech, software, 2012
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 Simulátor vlastností kamery, software, 2012
Autoři: Kučiš Michal, Zemčík Pavel
 Soubor algoritmů zpracování obrazu jako výsledek SMECY, software, 2012
Autoři: Bařina David, Juránek Roman, Dubská Markéta, Nečas Ondřej, Zemčík Pavel
2011Nástroj pro import datasetů z báze TRECVID do VTAPI DB, software, 2011
Autoři: Láník Aleš
2010Anotační nástroj pro anotování grafových vztahů v obraze, software, 2010
Autoři: Koriťák Jan, Láník Aleš, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 Automatická lokalizace robota s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Šolony Marek
 Automatická tvorba fotek do osobních profilů, software, 2010
Autoři: Beran Vítězslav
 Detektor překážek pro robotické systémy s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Svoboda Pavel, Beran Vítězslav
 GStreamer Adaboost zásuvný modul, software, 2010
Autoři: Mlích Jozef, Juránek Roman, Zemčík Pavel, Jošth Radovan, Hradiš Michal, Herout Adam, Havel Jiří
 Hierarchie částí, software, 2010
Autoři: Nečas Ondřej, Herout Adam, Zemčík Pavel, Bařina David
 Jednoduchá kalibrace scény z jediného snímku, software, 2010
Autoři: Přibyl Bronislav, Zemčík Pavel
 MoonGate: Modulární engine pro real-time strategie, software, 2010
Autoři: Kajan Rudolf, Herout Adam
 Multiplatformní knihovna pro diskrétní vlnkovou transformaci, software, 2010
Autoři: Bařina David, Zemčík Pavel
 Nahrávací systém robotických dat z více synchronizovaných senzorů, software, 2010
Autoři: Šolony Marek, Maršík Lukáš
 Optická sestava pro zobrazování hologramů, funkční vzorek, 2010
Autoři: Kovář Libor, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 Označování řečových nahrávek štítky na základě obsahu, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Schmidt Marek, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Navrátil Jan, Láník Aleš, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Fapšo Michal, Glembek Ondřej, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Szőke Igor
 Rekonstrukce 3D modelu prostředí z mračna bodů, software, 2010
Autoři: Hulík Rostislav, Španěl Michal
 Server pro zpracování obrazu, software, 2010
Autoři: Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Láník Aleš, Smrž Pavel
 Systém pro vykreslování mračna bodů, software, 2010
Autoři: Herout Adam, Maršík Lukáš, Zemčík Pavel
2009HMM na webu, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Mlích Jozef
 Holografický displej, funkční vzorek, 2009
Autoři: Zemčík Pavel, Hanák Ivo, Kovář Libor, Havel Jiří, Seeman Michal
 Knihovna pro nezápornou faktorizaci tenzorů, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 Knihovna pro PCA, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 OmniView systém, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Sumec Stanislav, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Synchronizace slajdů v záznamu z přednášky, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav
2008Detektor obličejů, akcelerovaný pomocí SIMD, software, 2008
Autoři: Juránek Roman, Havel Jiří
 Nástroje pro podporu výzkumu detekčních klasifikátorů, software, 2008
Autoři: Hradiš Michal, Juránek Roman
2007Analýza objemových dat, software, 2007
Autoři: Seeman Michal
 CVE Library, software, 2007
Autoři: Pečiva Jan
 Demonstrátor pro virtuální realitu, software, 2007
Autoři: Potúček Igor
 HW Adaboost Engine, software, 2007
Autoři: Granát Jiří
 OpenCVDigILibBridge, software, 2007
Autoři: Venera Jiří
 Separabilní převzorkování, software, 2007
Autoři: Přibyl Bronislav, Seeman Michal, Zemčík Pavel
 TETA: Nástroj pro vyhodnocení sledovacích metod, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav
2006System for Collaborative Data Sharing, software, 2006
Autoři: Pečiva Jan

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81