Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Členové skupiny

Češka Milan, prof. RNDr., CSc., UITS FIT VUT
 • teorie formálních jazyků a automatů
 • formání specifikace
 • teorie a aplikace Petriho sítí
 • modelování a simulace
Hrubý Martin, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
 • Modelování a simulace.
 • Geografické informační systémy.
 • Matematická teorie her a její aplikace v modelování trhu.
 • Kombinatorické optimalizace.
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Modelování, simulace, prototypování, objektová orientace, reflektivní architektury, vývoj systémů s využitím formálních modelů a simulace.
Kočí Radek, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
Peringer Petr, Dr. Ing., UITS FIT VUT
 
 • Modelování a simulace
 • Verifikace programů
 • Objektově-orientované programování, návrhové vzory
 • Programovací jazyky C a C++
Richta Tomáš, Ing., student, UITS FIT VUT
 

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205