Výzkumná skupina počítačové sítě

Skupina se zabývá výzkumem počítačové komunikace, architekturou a monitorováním počítačových sítí, návrhem simulačních a formálních nástrojů pro specifikaci a analýzu komunikace, síťovou bezpečností a dále forenzní analýzou digitální dat.

Témata výzkumu

 • Návrh, specifikace a analýza počítačové komunikace
 • Komunikace vestavěných zařízení, bezdrátové, mobilní a senzorové sítě.
 • Nástroje pro síťovou forenzní analýzu (projekt Netfox, projekt Tarzan)
 • Monitorování a bezpečnost Internetu věcí (projekt Ironstone, projekt IGA)
 • Návrh nové architektury síťové komunikace (projekt PRISTINE)
 • Modelování a simulace počítačových sítí (projekt ANSAINET)
 • Simulace rekurzivní internetové architektury (projekt RINASIM)
 • Monitorování, bezpečnost a měření kvality síťových přenosů se zaměřením na audio a video komunikaci

Odkazy

Studentské projekty

V rámci výzkumné skupiny je možné řešit bakalářské a diplomové projekty na témata, která jsou odvozena z aktuálního výzkumu skupiny NES. V současné době se jedná o následující oblasti:

Bezpečnost na Internetu, síťová forenzní analýza
 • Návrh jazyka pro popis aplikačních protokolů a automatické generování parserů (DP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů na základě signatur (BP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů s využitím strojového učení na platformě Azure (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Rozpoznávání aplikačních protokolů s využitím strojového učení na platformě Google Cloud Platform (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Automatická extrakce signatur aplikačních protokolů (DP, Jan Pluskal)
 • Pokročilá vizualizace síťových forenzních dat (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Vývoj a rozšíření platformy Netfox Detective (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Redesign forenzní platformy Netfox Detective (DP, Jan Pluskal) - refaktorizace, aplikace OOP, testování
 • Distribuované zpracování síťových forenzních dat (DP, Jan Pluskal)
 • Analýza síťových dat za pomoci forenzní platformy Netfox Detecitv (BP/DP, Jan Pluskal)
 • Klasterizace informací obsažených v blockchainu kryptoměn (DP, Vladimír Veselý)
 • Sběr kryptoměnových adres na veřejné a neveřejném Internetu (DP, Vladimír Veselý)
 • Optimalizace uložení dat o síti Tor pomocí OLAP (DP, Libor Polčák)
 • Spojování identifikátorů pomocí grafových databází (DP, Libor Polčák)
 • Spojování identifikátorů v Neo4j (BP, Libor Polčák)
 • Testování sondy pro zákonné odposlechy (BP/DP, Libor Polčák)
 • Analýza vlivu síťové infrastruktury na distribuované lámání hesel (BP, Radek Hranický)
 • Automatizovaná tvorba pravidel pro modifikaci hesel (BP, Radek Hranický)
 • Interaktivní nástroj na tvorbu pravidel pro modifikaci hesel (BP, Radek Hranický)
 • Analýza technologií pro distribuci výpočtu při lámání hesel (BP/DP, Radek Hranický)
 • Distribuované generování hesel z pravděpodobnostních gramatik (DP, Radek Hranický)
 • Inteligentní plánování distribuovaných výpočtů (DP, Radek Hranický)
 • Zdokonalení pravděpodobnostních metod pro lámání hesel (DP, Radek Hranický)
 • Využití gramatik v nástroji Hashcat (DP, Radek Hranický)

Mobilní komunikace a VoIP
 • Analýza kontaktů v mobilních zařízeních pro mobilní forenzní analýzu (BP, Petr Matoušek)
 • Vytváření profilu uživatele mobilního zařízení na základě používaných aplikací (BP, Petr Matoušek)
 • Vytváření profilu uživatele na základě síťové komunikace mobilního zařízení (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Využití techniky otisků síťové komunikace pro identifikace koncové stanice  (BP, Petr Matoušek)

Internet věcí a průmyslové sítě

 • Bezpečnostní monitorování IoT sítí (BP, Petr Matoušek)
 • Detekce úkoků na průmyslové IoT sítí (SCADA systémy, apod.) (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Vyhledávání vzorů bezpečnostních incidentů v průmyslových IoT sítích (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Analýza a tvorba profilu IoT komunikace (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Bezpečnostní analýza IoT komunikace založená na tocích (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
 • Identifikace útoků u domácích IoT sítí (BP/DP, Ondřej Ryšavý)
Návrh, simulace a modelování sítí
Monitorování a správa počítačových sítí
 • Implementace agenta SNMP pro rozšířené monitorování sítí (BP/DP, Petr Matoušek)
 • Metody pro automatizovanou analýzu systémových logů (DP, Petr Matoušek)

Toto jsou aktualizovaná témata BP a DP pro rok 2018/2019.

Bližší informace k daným tématům poskytne vedoucí tématu, který je uveden v závorce. Témata lze vypsat jako BP či DP. Pokud je u tématu uveden typ BP/DP, tak to znamená, že ho lze po úpravě vypsat jako bakalářskou práci (zjednodušené zadání) či diplomovou práci (rozšířená verze).

Zájemci o témata nechť kontaktují přímo vedoucího tématu, který vybrané zadání vloží do IS.

Poslední aktualizace dne 19. září 2018.

Vaše IPv4 adresa: 54.146.98.143