Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

Probíhající a ukončené projekty

2019AUFOVER - Automatizace Formální Verifikace (TACR), TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010192, 2019-2021, řešení
Řešitel: Kratochvíla Tomáš
Spoluřešitelé: Smrčka Aleš
 Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Horizon 2020, 2019-2022, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Pokročilé metody hluboké inspekce v aplikační vrstvě pro obranu proti dnešním hrozbám, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-19-5906, 2019-2020, řešení
Řešitel: Janků Petr
Spoluřešitelé: Holík Lukáš, Mlýnek Petr, Sláčik Ján, Vargovčík Pavol, Vojnar Tomáš
2017AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A17001, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
 ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru, GAČR - Standardní projekty, GA17-12465S, 2017-2019, řešení
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Kofroň Jan
2016Efficient Automata Techniques for Formal Reasoning, GAČR - Juniorské granty, GJ16-24707Y, 2016-2018, ukončen
Řešitel: Holík Lukáš
 Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, GAČR - Standardní projekty, GA16-17538S, 2016-2018, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
2014Automatická analýza a verifikace transakčních pamětí, COST - COST CZ (2011-2017), LD14001, 2014, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
 Automatizovaná formální analýza a verifikace programů se složitými datovými a řídicími strukturami s předem neomezenou velikostí, GAČR - Standardní projekty, GA14-11384S, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Kofroň Jan
 Runtime Verification beyond Monitoring (ARVI), COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), IC1402, IC1402, 2014-2018, ukončen
Řešitel: Kofroň Jan
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
2013Inteligentní testování a analýza paralelních programů, MŠMT ČR - KONTAKT II (2011-2017), LH13265, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Křena Bohuslav
 Verification of Infinite State Systems Based on Finite Automata, GAČR - Postdoktorandské granty, GP13-37876P, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Holík Lukáš
2011Transactional Memories: Foundations, Algorithms, Tools, and Applications (Euro-TM), COST - COST CZ (2011-2017), IC1001, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Lourenco Joao
Spoluřešitelé: Romano Paolo, Vojnar Tomáš

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47