Patenty a užitné vzory

Průzkumný robot, bioradar, manipulátor robota, přehledová kamera

Autoři: Drahanský Martin, Pokorný Jaroslav, Marvan Aleš, Hájek Josef, Váňa Jan, Novotný Tomáš
Typ: průmyslový vzor
Číslo: 36431
Majitel: Vysoké učení technické v Brně, Ing. Jaroslav Pokorný (creinos)
Místo vydání: Praha
Datum registrace: 26.06.2014
Datum přijetí: 06.05.2015
Datum vypršení: 06.05.2025
Klíčová slova: průzkumný robot, bioradar, manipulátor robota, přehledová kamera

Anotace:
Předmětem tohoto průmyslového vzoru je konstrukční návrh a design unikátní koncepce robota. Součástí průmyslového vzoru je - viz Odkaz na stránku PV u ÚPV:
  • Podvozek s korbou (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní konstrukci pásového modulu, odpružení a pohonu pásového modulu, včetně brzdy, konstrukce korby s umístěním senzorů.
  • Modulární systém připojení přídavných prvků (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní systém pro sendvičové přidávání různých přídavných modulů pro podporu senzorického systému robota, přídavných napájecích modulů apod.
  • Výsuvná přehledová kamera (obrázek 1.1-1.6): jedná se o unikátní konstrukci výsuvného modulu přehledové kamery robota s možností polohování kamerové hlavy.
  • Manipulátor robota (obrázek 3.1-3.6): jedná se o unikátní konstrukci manipulátoru robota (robotické ruky), která bude umožňovat výměnu koncových zařízení, mezi nimiž může být např. chapadlo (gripper), termokamera, mikrokamera apod.
  • Manipulátor bioradaru (obrázek 2.1-2.7): jedná se o unikátní konstrukci manipulátoru bioradaru, který umožňuje přesné umístění bioradaru tak, aby byl kolmo k překážce, přičemž při pohybu robota zvedne manipulátor a umístí jej do stabilizované polohy tak, aby nedošlo k jeho poškození či poškození manipulátoru.
  • Modul lidaru a stereoskopických kamer (obrázek 4.1-4.5): jedná se o unikátní konstrukci modulu osazeného lineárním lidarem a stereovizními kamerami pro vytvoření prostorové informace před robotem.

Příslušnost k projektům:

Příslušnost k výzkumným skupinám
  • Security Technology Research and Development (VZ STRaDe)
  • Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT (VZ ROBO)

Zúčastněná pracoviště
  • Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně (UITS)
  • creinos (creinos)

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205