Patenty a užitné vzory

Method and an apparatus for automatic processor design and verification

Autoři: Přikryl Zdeněk, Husár Adam, Masařík Karel, Hruška Tomáš
Typ: patent
Číslo: US9235669
Majitel: Codasip s.r.o.
Místo vydání: USA
Datum registrace: 18.04.2014
Datum přijetí: 12.01.2016
Datum vypršení: 18.04.2034
Klíčová slova: processor design, verification

Abstrakt:
A method and a system embodying the method for automatic application-specific instruction-set processor design and verification, comprising generating programming and simulation tools in accordance with application-specific instruction-set processor specifications automatically by an Electronic Design Automation tool; generating a reference model and a hardware description of the application-specific instruction-set processor in accordance with the application-specific instruction-set processor specifications automatically by the Electronic Design Automation tool; and verifying the hardware description against the reference model is disclosed.

Anotace:
see http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9235669.PN.&OS=PN/9235669&RS=PN/9235669

Příslušnost k projektům:

Zúčastněná pracoviště
  • Codasip s.r.o. (CODASIP)

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171