FLATA

Autoři:Konečný Filip, Vojnar Tomáš, Bozga Marius, Iosif Radu
Typ:software
Vznik:2009
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:čítačové automaty, model checking, analýza dosažitelnosti, problém prázdnosti
Popis:
FLATA je nástroj pro analýzu a manipulaci s nedeterministickými programy s celočíselnými proměnnými (známé také jako čítačové automaty). Nástroj rozhoduje problém prázdnosti vstupního modelu a redukuje vstupní model na menší model s ekvivalentním problémem prázdnosti.
Umístění:
http://www-verimag.imag.fr/FLATA.html
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:
Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU LGPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4