Automatická kalibrace kamery

Autoři:Bartl Vojtěch, Špaňhel Jakub, Juránek Roman, Herout Adam
Typ:software
Vznik:2018
Licence:vyžadována - zdarma
Klíčová slova:automatic camera calibration; 2D keypoints; 2D-3D correspondeces; optimalization
Popis:
Tento software umožňuje automatickou kalibraci kamery pomocí klíčových bodů a jejich 3D korespondencí.
Umístění:
https://medusa.fit.vutbr.cz/traffic/?p=568
Výzkumné skupiny:
Pracoviště:
Licenční podmínky:

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Radka Báčová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, +420 541 141 473.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94