Článek ve sborníku konference

TŘÍSKA Vít. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 38-43. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu
Název (en):Application Specific Preprocessing and Picture Compression
Strany:38-43
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Zpracování obrazu, předzpracování, segmentace, bližší popis.
Anotace
V článku byly představeny a shrnuty hlavní části zpracování a komprese obrazu a jejich možná řešení.
Abstrakt
Příspěvek představuje jednotlivé kroky zpracování obrazu počítačového vidění. Přibližuje variabilitu náhledů na problematiku, její náročnost a možnosti v jednotlivých fázích zpracování obrazu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{i}}t T{\v{r}}{\'{i}}ska},
   title = {Aplika{\v{c}}n{\v{e}} specifick{\'{e}}
	p{\v{r}}edzpracov{\'{a}}n{\'{i}} a komprese obrazu},
   pages = {38--43},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10149}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109