Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika 2017. Smolenice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2017, s. 59-62. ISBN 978-80-972784-0-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám pomocí vysokoúrovňové syntézy
Název (en):Fault Tolerant Systems Design Automation Using High-Level Synthesis
Strany:59-62
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2017
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2017
Místo vydání:Smolenice, SK
Rok:2017
ISBN:978-80-972784-0-3
Vydavatel:Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
automatizace návrhu, HLS, vysokoúrovňová syntéza, CatapultC, odolnost proti poruchám, systém odolný proti poruchám
Anotace
S vyšší úrovní integrace přichází výzva maximálně využít dostupnou kapacitu na čipu. Efektivní využití zdrojů je námětem pro vznik nových metod návrhu číslicových obvodů. Jednou z těchto metod je tzv. vysokoúrovňová syntéza (HLS), která je využitelná ve spojení s hradlovými poli Field Programmable Gate Array (FPGA). Obecným cílem našeho výzkumu je nalézt metodu automatického návrhu systémů odolných proti poruchám. Tento článek shrnuje první kroky výzkumu, které se zabývají možností vkládání redundance s pomocí HLS a zejména vyhodnocením tohoto přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Lojda and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Automatizace n{\'{a}}vrhu syst{\'{e}}m{\r{u}}
	odoln{\'{y}}ch proti poruch{\'{a}}m pomoc{\'{i}}
	vysoko{\'{u}}rov{\v{n}}ov{\'{e}} synt{\'{e}}zy},
   pages = {59--62},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2017},
   year = 2017,
   location = {Smolenice, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-972784-0-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11479}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109