Článek ve sborníku konference

NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, MOŠNER Ladislav a GLEMBEK Ondřej. On the use of X-vectors for Robust Speaker Recognition. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 168-175. ISSN 2312-2846.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the use of X-vectors for Robust Speaker Recognition
Název (cs):K použití x-vektorů pro robustní rozpoznávání mluvčího
Strany:168-175
Sborník:Proceedings of Odyssey 2018
Konference:Odyssey 2018
Místo vydání:Les Sables d´Olonne, FR
Rok:2018
Časopis:Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2018, č. 6, 4 Rue des Fauvettes - Lous Tourils, F-66390 BAIXAS, FR
ISSN:2312-2846
DOI:10.21437/Odyssey.2018-24
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/novotny_odyssey2018_54.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker Recognition, Embedding, X-vectors, DNN
Anotace
Článek pojednává o použití x-vektorů pro robustní rozpoznávání mluvčího. Textově nezávislá verifikace mluvčího je momentálně v procesu, který zahrnuje DNN modelování v každém stádiu ověření mluvčího..
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Novotn{\'{y}} and Old{\v{r}}ich
	Plchot and Pavel Mat{\v{e}}jka and Ladislav
	Mo{\v{s}}ner and Ond{\v{r}}ej Glembek},
  title = {On the use of X-vectors for Robust Speaker
	Recognition},
  pages = {168--175},
  booktitle = {Proceedings of Odyssey 2018},
  journal = {Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition
	Workshop},
  volume = 2018,
 number = 6,
  year = 2018,
  location = {Les Sables dOlonne, FR},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {2312-2846},
  doi = {10.21437/Odyssey.2018-24},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11787}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231