Článek ve sborníku konference

ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. An Approach for Automated Network-Wide Security Analysis. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010, s. 294-299. ISBN 978-0-7695-3979-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Approach for Automated Network-Wide Security Analysis
Název (cs):Jeden přístup k automatizované analýze bezpečnosti počítačových sítí
Strany:294-299
Sborník:Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010
Konference:The Fifth International Conference on Systems/The Ninth International Conference on Networks
Místo vydání:Les Menuires, FR
Rok:2010
ISBN:978-0-7695-3979-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ICN.2010.69 [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon3979a294.pdfAn Approach for Automated Network-Wide Security Analysis (PDF)278 KB2010-07-08 13:20:56
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
TCP/IP networks; changing network topology; network security analysis; bounded model-checking; SAT-based decision procedure
Anotace
Příspěvek pojednává o bezpečnostní analýze TCP/IP sítí nově vyvinutou metodou, která vychází z modelu topologie sítě s měnícími se stavy linek a využívá omezený model checking podporovaný rozhodovací procedurou implementovanou SAT solverem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and Petr Matou{\v{s}}ek and
	Jaroslav R{\'{a}}b},
  title = {An Approach for Automated Network-Wide Security
	Analysis},
  pages = {294--299},
  booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on
	Networks ICN 2010},
  year = 2010,
  location = {Les Menuires, FR},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-3979-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9191}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94