Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, SZÖLLÖS Alexandr a ŠÁTEK Václav. TKSL and Wave Partial Differential Equation. In: Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4094-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:TKSL and Wave Partial Differential Equation
Název (cs):TKSL a parciální diferenciální rovnice na vedení
Strany:201-205
Sborník:Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010
Konference:Electric Power Engineering 11th Scientific Conference
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4094-4
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova

Telegraph equation; Differential equations; Modern Taylor Series Method

Anotace
Článek se zabývá numerickým výpočtem parciálních diferenciálních rovnic popisujících homogenní a nehomogenní vedení. Využívá se metoda Taylorovy řady a její implementace v TKSL. Pokusy jsou prováděny na rozsáhlých soustavách diferenciálních rovnic (okolo 1500 rovnic). Je nastíněna možnost urychlení výpočtu pomocí GPU. Výsledky jsou porovnávány s výpočty v MatLabu a Maplu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and Alexandr
	Sz{\"{o}}ll{\"{o}}s and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek},
   title = {TKSL and Wave Partial Differential Equation},
   pages = {201--205},
   booktitle = {Proceeding of the 11th International Scientific Conference
	Electric Power Engineering 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
   ISBN = {978-80-214-4094-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9220}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77