Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Radim, LODROVÁ Dana, DITTRICH Petr, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In: World and homeland security. Brno: Univerzita Obrany, 2010, s. 143-152. ISBN 978-80-7231-728-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces
Název (cs):Výzkum v oblasti biometrických systému - detekce živosti; rozpoznávání 3D geometrie ruky, žil prstu a termosnímku obliceje
Strany:143-152
Sborník:World and homeland security
Konference:Bezpečnost světa a domoviny 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-7231-728-8
Vydavatel:Univerzita Obrany
Klíčová slova
biometrické systémy, testování živosti, otisky prstů, 3D geometrie ruky, žíly prstu, termogram obličeje.
Anotace
V tomto článku jsou popsány oblasti biometrických systému, které jsou momentálně středem našeho výzkumu. Jedním z nich je téma detekce živosti, ve kterém se specializujeme na oblast otisku prstu. Další tři oblasti se týkají konkrétních biometrických
metod, jmenovitě se jedná o rozpoznávání podle trojrozměrné geometrie ruky, podle žil prstu a podle termo-snímku obličeje.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radim Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Dana Lodrov{\'{a}}
	and Petr Dittrich and Jan V{\'{a}}{\v{n}}a and
	Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Research in the area of biometric systems -
	liveness detection; recognition of 3D hand, finger
	veins and thermofaces},
   pages = {143--152},
   booktitle = {World and homeland security},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {University of Defence in Brno},
   ISBN = {978-80-7231-728-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9241}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94