Článek ve sborníku konference

HORÁČEK Petr. Formal Models in Processing of Japanese Language. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 161-165. ISBN 978-80-214-4080-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Formal Models in Processing of Japanese Language
Název (cs):Formální modely ve zpracování japonského jazyka
Strany:161-165
Sborník:Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5
Konference:Student EEICT 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4080-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2010/sbornik/03-Doktorske_projekty/07-Informacni_systemy/04-xhorac06.pdf [PDF]
Klíčová slova
řízené přepisování, maticová gramatika, gramatika s rozptýleným kontextem, zpracování přirozeného jazyka, japonština
Anotace
Příspěvek se zabývá aplikacemi formálních modelů pro popis a zpracování přirozených jazyků, především pak japonštiny. Zaměřuje se na modely, které nejsou v současné době ve zpracování přirozeného jazyka běžně používány - gramatiky se řízeným přepisováním (např. maticové gramatiky) a gramatiky s rozptýleným kontextem. Text poskytuje také příklady.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Hor{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Formal Models in Processing of Japanese Language},
   pages = {161--165},
   booktitle = {Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT
	EEICT 2010 Volume 5},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4080-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9247}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231