Článek ve sborníku konference

JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs
Název (cs):Bezkofliktní plánování kolektivnách komunikací na propojovací síti Spidergon s využitím evolučních algoritmů
Strany:1171-1178
Sborník:Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2010
Místo vydání:New York, US
Rok:2010
ISBN:978-1-4503-0072-8
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconFinal_CR1_GECCO_2010.pdf257 KB2010-07-11 03:15:14
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Collective communications, communication scheduling, evolutio-nary design, Spidergon, fat topologies, wormhole switching.
Anotace
Tato práce popisuje evoluční návrh kolektivních komunikací pro propojovací síť Spidergon. Optimalizace skupinových komunikací na této propojovací sítí dosud nebyla studovaná přestože byl Spidergon již prakticky nasazen v sítích na čipu. Přínosem této práce jsou nově navržené plány základních komunikačních vzorů, které mohou akcelerovat provádění paralelních algoritmů na multiprocesorech na čipu
Abstrakt
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of
	Collective Communications on Spidergon NoCs},
   pages = {1171--1178},
   booktitle = {Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation
	Conference},
   year = 2010,
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-0072-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9252}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76