Článek ve sborníku konference

SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement Estimation of Software by Security Factor. In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2010, s. 2. ISBN 978-3-902457-27-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Improvement Estimation of Software by Security Factor
Název (cs):Zpřesnění odhadování softwaru faktory bezpečnosti
Strany:2
Sborník:Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010
Konference:36th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications
Místo vydání:Linz, AT
Rok:2010
ISBN:978-3-902457-27-1
Vydavatel:Johannes Kepler University Linz
Klíčová slova
function points analysis; software project; adjusted function points; unadjusted function points; security; TCSEC.
Anotace
Příspěvek se zabývá odhadováním úsilí vývoje softwarových projektů s ohledem na požadavky tvorby bezpečných produktů. Jednou ze známých metod odhadování velikosti softwarových systémů je analýza funkčních bodů FPA (Function Point Analysis). Metoda FPA však, při odhadování ceny produktu, postrádá důsledné rozlišení úrovní požadavků na bezpečnost vyvíjených programových produktů. V příspěvku je, pro účely odhadování ceny produktu, uveden návrh začlenění faktorů bezpečnosti mezi technické a funkční charakteristiky vyvíjeného softwaru.
Abstrakt
Článek je zaměřen na odhadování úsilí softwarových projektů s vazbou na vývoj bezpečného produktu. Je prezentována alternativa použití efektivních kriterií pro vyjádření úsilí vynaložené pro vývoj bezpečných produktů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jana Sedl{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}} and Jitka
	Kresl{\'{i}}kov{\'{a}}},
   title = {Improvement Estimation of Software by Security
	Factor},
   pages = 2,
   booktitle = {Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010},
   year = 2010,
   location = {Linz, AT},
   publisher = {Johannes Kepler University Linz},
   ISBN = {978-3-902457-27-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9316}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109