Článek ve sborníku konference

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 181-192. ISBN 978-3-642-15322-8. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application
Název (cs):Použití genetického algoritmu pro redukci příkonu během aplikace testu
Strany:181-192
Sborník:Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Konference:The 9th International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2010
ISBN:978-3-642-15322-8
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2010, č. 6274, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-15323-5_16
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.springerlink.com/content/w1010154lv78u202/fulltext.pdf [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconices2010_draft.pdf673 KB2011-09-05 12:43:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
test application, power consumption, reduction, optimization, genetic algorithm, scan chain, scan register, test vector, reordering, benchmark, digital circuit
Anotace
Ve článku je demonstrováno, že spojením dvou, obvykle samostatně řešených, problémů z oblasti testování elektronických systémů do jediného řešeného problému lze dosáhnout lepších řešení než jaké umožňují obvykle používané postupy. Problémy, na jejichž současné řešení se článek zaměřuje, jsou problém stanovení vhodné posloupnosti aplikace testovacích vektorů a problém vhodného uspořádání registrů ve scan řetězech. Cílem je oba problémy optimalizovat pro dosažení minimální přepínací aktivity uvnitř obvodu, tj. minimální spotřeby obvodu, při aplikaci testu. Pro optimalizaci byl zvolen genetický algoritmus. V článku jsou popsány všechny důležité principy použité při návrhu metody, zejména příkonové metriky, způsob reprezentace problému pro strojové zpracování, mechanismus prohledávání stavového prostoru řešení, způsob ohodnocení kvality dílčích řešení a shrnutí závislosti kvality nalezených řešení na parametrech genetického algoritmu. Účinnost metody je podpořena prezentací dosažených experimentálních výsledků a jejich srovnáním s výsledky jiných metod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jaroslav {\v{S}}karvada and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek and Josef Strnadel},
  title = {The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power
	Consumption during Test Application},
  pages = {181--192},
  booktitle = {Evolvable Systems: From Biology to Hardware},
  series = {Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2010,
 number = 6274,
  year = 2010,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-15322-8},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-15323-5_16},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9341}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171