Článek ve sborníku konference

ŠIMEK Václav, DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 279-286. ISBN 978-80-8086-164-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation
Název (cs):Vyhodnocení výkonnosti frameworku OpenCL pro numerické řešení advekčně difúzkní rovnice
Strany:279-286
Sborník:Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2010
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-164-3
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
OpenCL, GPU, CUDA, advection-diffusion equation
Anotace
Článek se zabývá vyhodnocením výkonnosti frameworku OpenCL pro obecné výpočty. V tomto případě se jedná o výpočet koncentrace v ovzduší, jehož model je popsaný advekčně-difúzní rovnicí. V článku jsou prezentovány výsledky testů na grafických kartách ATI a nVidia.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Radim
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and Vladim{\'{i}}r Dr{\'{a}}bek},
   title = {Performance Evaluation of OpenCL Framework for
	Numerical Solver of Advection Diffusion Equation},
   pages = {279--286},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
   year = 2010,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8086-164-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9367}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4