Článek ve sborníku konference

ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace sledování síťových toků
Název (en):Flow measurement optimization
Strany:171-176
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
network, cache, flow, management
Anotace
Většina síťových zařízení sleduje stav probíhajících síťových toků, tedy množiny paketů sdílející vybraná pole ve svém záhlaví. Optimalizace sledování toků může snížit cenu síťových zařízení nebo umožnit získávání přesnějších výsledků. Jako limitujícím prvkem při sledování toků se ukazuje paměť, jak výkonem tak cenou. Je proto důležité obsah paměti vhodně spravovat, aby byla efektivně využita. Má práce je proto zaměřena tímto směrem, kdy zkoumá alternativy k současným přístupům výběru a správy toků, které nevyhovují některým aplikacím. Například u některých přístupů dochází, ke ztrátě počátečních paketů toku, které ovšem často nesou tu nejdůležitější informaci pro správné zpracování zbývající části toku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k},
   title = {Optimalizace sledov{\'{a}}n{\'{i}}
	s{\'{i}}{\v{t}}ov{\'{y}}ch tok{\r{u}}},
   pages = {171--176},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9600}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.162.61