Článek ve sborníku konference

KOŠAŘ Vlastimil. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 6. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy
Název (en):Reduction of Utilised FPGA Resources for Regular Expression Matching
Strany:6
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Stará Lesná, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Nondeterministic Finite Automata, Reduction, FPGA, Pattern Matching, Regular Expression Matching
Anotace
Článek pojednává o redukci zabraných zdrojů FPGA pro vyhledávání
 vzorů popsaných regulárními výrazy. Redukce je dosaženo použitím algoritmu
 redukce nedeterministických konečných automatů. Použitím této redukce je
 možné dosáhnout redukce zdrojů v řádu desítek procent.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Redukce Zabran{\'{y}}ch Zdroj{\r{u}} FPGA pro
	Vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} Vzor{\r{u}}
	Popsan{\'{y}}ch Regul{\'{a}}rn{\'{i}}mi
	V{\'{y}}razy},
   pages = 6,
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9663}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81